Madde ya da özdek; duyu organlarımız vasıtasıyla algılayabildiğimiz, uzayda yer kaplayan, belirli bir kütlesi olan tanecikli yapılardır. Etrafınıza baktığınızda görebileceğiniz; masa, sandalye, araba ta da bu yazıyı okumanızı sağlayan bilgisayar ekranı, bu yazıyı yazmak için kullanılan bilgisayar klavyesi ve hatta siz, kendiniz de bir maddesiniz.

Maddenin en küçük yapı birimi, daha da küçük (atom altı) parçacıkların bir araya gelerek oluşturduğu atomlardır. Atom altı parçacıklar birleşerek atomları, atomlar da birleşerek maddeyi meydana getirir, bir sodyum (Na), bir de klorür (Cl) atomlarının birleşerek sofra tuzunu (NaCl) oluşturması gibi.

Maddenin Özellikleri

Bütün maddelerde ortak olan özellikler

 1. Yapılan tanım gereği madde belirli bir kütlesi olan yapıdır yani bütün maddelerin belirli bir kütlesi olması gereklidir. Kütle ise cisim içerisinde değişmeyen madde miktarıdır. (Daha geniş bir tanım için bakın; kütle nedir?)
 2. Yine yapılan madde tanımına göre bir şeyi madde olarak kabul etmemiz için uzayda yer kaplaması gereklidir ve buna hacim denir. Hacim; bir maddenin boşlukta kapladığı alandır ve birimi metreküptür, m³ ile gösterilir. (Daha geniş bir tanım için bakın; hacim nedir?)
 3. Maddenin en küçük yapı birimi atom ve bunların bir araya gelerek oluşturduğu moleküllerdir. (Daha geniş bir tanım için bakın; atom nedir?, molekül nedir?)
 4. Ağırlık; bir maddeye uygulanan kütle çekim kuvvetidir ve birimi Newton’dur.
 5. Maddeler hareket durumlarını korumaya eğilimlidir ve bu durum eylemsizlik olarak adlandırılır. Eylemsizlik madde duruyorsa durmasına, hareket halindeyse hareketine sabit hızla devam etmesidir. (Geniş tanım için bakın; eylemsizlik nedir?)
 6. Elektirikli yapı; Bütün maddeler pozitif (+), negatif (-) veya yüksüz (0) taneciklerden oluşur.
 7. Tanecikli yapı; Bütün maddelerin kendilerinin özelliklerini gösteren oldukça küçük birimlerden (taneciklerden) meydana gelmesidir.

Bir maddeyi diğer maddeden ayırt eden özellikler

KatıSıvıGaz
Öz kütle+++
Öz hacim+++
Çözünürlük+++
Öz ısı+++
Genleşme Katsayısı++
Esneklik katsayısı+
Kaynama noktası+
Erime noktası+
Yoğunlaşma noktası+
Erime ısısı+
Buharlaşma noktası+

Maddenin Halleri

Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre maddenin on alt hali tanımlanır. Bunlar; katı, sıvı ve gaz hallerinin yanında; sıvı kristal, amorf katı, manyetik düzenli, süper ilerken, süper akışkan, Bose-Einstein yoğunlaşması, Rydberg molekülü, plazma (iyonlaşmış gaz), kuark-gluon plazması, dejenere madde, süper katı, sicimsi sıvı ve süpercamdır.

Genel olarak bilinen ise maddenin dört hali olduğudur ve bunlar maddenin katı, sıvı, gaz ve plazma halleridir.

Katı Hal

Maddelerin katı hali, atomlar, moleküller veya iyonlar arasındaki bağların düzenli ve sıkı olduğu durumu ifade eder. Katı haldeki parçacıklar, birbirlerine yakın ve düzenli bir şekilde dizilmiştir.

Katı madde, belirli bir şekle ve hacme sahiptir. Katı maddeler, sıcaklık ve basınç gibi dış etkenlerin etkisiyle genellikle sabit bir şekilde durur ve hareket etmezler. Parçacıklar düzenli bir şekilde düzenlendiğinden, katı maddelerin hacmi ve şekli dış etkilerden etkilenmez ve genellikle sabittir.

Birkaç örnek verecek olursak:

 • Buz, suyun katı halidir. Su molekülleri düzenli bir şekilde buz kristallerini oluşturur ve sabit bir şekle sahiptir.
 • Taş, demir, cam gibi katı maddeler, molekül ve atomların düzenli yapılarında sıkıca bağlı oldukları için sabit bir şekle ve hacme sahiptirler.

Katı maddeler, sıvı ve gaz haline göre daha düzenli ve yoğun bir yapıya sahiptirler. Moleküllerin düzenli düzeni, katının belirli bir kristal yapısına sahip olmasına yol açabilir. Katıların, maddenin diğer formlarından farklı birçok özelliği vardır ve bu özellikler, çeşitli uygulamalarda ve endüstriyel süreçlerde kullanılmalarına olanak tanır.

Sıvı Hali

Maddenin sıvı hali, atomlar, moleküller veya iyonlar arasındaki bağların katı halden daha düzenli olmadığı, ancak gaz halinden daha düzenli olduğu bir durumu ifade eder. Sıvı haldeki parçacıklar, birbirlerine daha serbestçe hareket edebilen ve temas halinde olan parçacıklardır.

Sıvılar, belirli bir şekle sahip değillerdir, ancak belirli bir hacme sahiptirler. Sıvıların şekli, içinde bulunduğu kabın şekline uyum sağlar ve kabın içinde belirli bir seviye veya yüzey düzeyinde bulunur. Sıvı maddeler, dış etkenlerin etkisiyle akışkan bir hareket gösterebilirler ve kabın dökülmemesi için belli bir seviyede tutulmaları gerekir.

Birkaç örnek verecek olursak:

 • Su, en yaygın ve bilinen sıvı maddedir. Su molekülleri serbestçe birbirine hareket eder, bu nedenle su, belirli bir kabın şekline uyum sağlar.
 • Sıvı yağlar, petrol, alkol ve aseton gibi çeşitli sıvı maddeler vardır. Bu sıvılar, belirli bir hacme sahiptir ve çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

Sıvılar, katı haldeki gibi sıkı ve düzenli bir yapıya sahip değillerdir, ancak gaz haline kıyasla daha düzenlidirler. Sıvıların belirli bir hacme sahip olmaları ve akışkan bir hareket gösterebilmeleri, çeşitli endüstriyel süreçlerde ve günlük yaşamımızda birçok uygulamada kullanılmalarını sağlar.

Gaz Hali

Maddenin gaz hali, atomlar, moleküller veya iyonlar arasındaki bağların en düzensiz ve gevşek olduğu durumu ifade eder. Gaz halindeki parçacıklar, birbirlerinden oldukça uzakta ve serbest bir şekilde hareket ederler.

Gazlar, belirli bir şekle veya hacme sahip değillerdir. Gazların şekli, içinde bulundukları kabın şekline uymazlar ve tamamen kabın hacmine yayılırlar. Ayrıca, gazlar basınç ve sıcaklık değişiklikleri gibi dış etkenlerden kolayca etkilenirler ve hacimleri değişebilir.

Birkaç örnek verecek olursak:

 • Hava, en yaygın ve bilinen gazdır. Atmosferdeki gazlar, oksijen, azot, karbondioksit, su buharı ve diğer gazların karışımıdır.
 • Oksijen gazı (O2), havada ve soluduğumuz havada bulunan bir gazdır. Solunum için hayati önem taşır.
 • Hidrojen gazı (H2), çok hafif bir gazdır ve genellikle diğer gazlarla karışım halindedir.

Gazlar, sıvı ve katı hallerine kıyasla en düzensiz yapıya sahiptirler. Parçacıklar arasındaki bağlar gevşek olduğundan, gaz molekülleri serbestçe hareket eder ve birbiriyle çarpışır. Gazlar, sıcaklık ve basınç değişikliklerine duyarlıdır ve bu nedenle birçok farklı uygulamada kullanılırlar, örneğin enerji üretimi, ısıtma, soğutma, kimyasal reaksiyonlar ve daha birçok alanda.

Plazma Hali

Plazma, gazın yüksek sıcaklık ve basınç altında iyonlaşması sonucu oluşan bir haldir. Plazma, elektrik yükü taşıyan pozitif iyonlar, negatif iyonlar ve serbest elektronlardan oluşur.

Plazma, atomların veya moleküllerin yüksek enerji seviyelerine çarpması veya ısıtılması sonucu elektronların atomlardan ayrılması (iyonlaşması) ile oluşur. Böylece, plazma, pozitif ve negatif yüklü parçacıkların birbirinden bağımsız hareket ettiği iyonize bir gaz halidir.

Plazma halinin örnekleri şunlardır:

 1. Yıldızlar: Yıldızlar, hidrojen ve helyum gibi gazların plazma halinde olduğu sıcak ve yoğun uzay nesneleridir. Yıldızların içindeki sıcaklık ve basınç, gazları plazma haline getirir ve nükleer füzyon reaksiyonları gerçekleştirir.
 2. Güneş: Güneş, büyük bir plazma kütlesinden oluşan bir yıldızdır. Güneşin içindeki sıcaklık ve basınç, hidrojenin helyuma dönüşümüne yol açar ve güneşteki termonükleer reaksiyonlar sayesinde büyük miktarda enerji üretilir.
 3. Yıldızların Dış Katmanları: Yıldızların dış katmanları da plazma halinde bulunur ve bu plazma, yıldızlardan yayılan ışık ve radyasyonun kaynağıdır.
 4. Plazma Fizikteki Deneyler: Plazma, laboratuvarlarda ve plazma fiziği deneylerinde yüksek sıcaklık ve düşük basınç koşullarında üretilir.

Plazma, evrenin büyük bir bölümünü oluşturan en yaygın maddesidir. Yıldızlar ve diğer yüksek sıcaklıklı ortamların yanı sıra, düşük sıcaklık ve basınçlı plazmalar da gaz deşarj tüpleri, neon ışıkları, plazma televizyonlar ve bazı gaz bulutları gibi farklı uygulamalarda kullanılır. Plazma, gelişmiş teknolojilerde ve araştırmalarda önemli bir role sahiptir.

Maddeye Etki Eden Olaylar

Madde, fiziksel ve kimyasal olaylar tarafından etkilenebilir.

 1. Isı ve Sıcaklık: Maddeler ısı enerjisi tarafından ısıtılabilir veya soğutulabilir. Isı, maddenin iç enerjisini arttırarak moleküllerin hareketini hızlandırır. Sıcaklık, maddenin ortalama moleküler kinetik enerjisini ifade eder.
 2. Basınç: Maddeye uygulanan dış kuvvet, basınç yaratabilir. Basınç, maddenin üzerine düşen kuvvetin yüzeye bölünmesiyle hesaplanır. Basınç, gazlar, sıvılar ve katılar üzerinde etkili olabilir.
 3. Işık ve Elektromanyetik Radyasyon: Işık, madde ile etkileşime girerek yansıyabilir, kırılabilir veya absorbe edilebilir. Elektromanyetik radyasyon, maddeyi ısıtabilir veya kimyasal reaksiyonlara yol açabilir.
 4. Elektrik ve Manyetizma: Elektrik akımı, madde içindeki yük taşıyıcıları (elektronlar) hareket ettirebilir ve elektrik enerjisi sağlar. Manyetik alanlar, manyetik maddeler üzerinde etkili olabilir.
 5. Kimyasal Reaksiyonlar: Madde, kimyasal reaksiyonlara girerek farklı maddelere dönüşebilir veya yeni bileşikler oluşturabilir. Kimyasal reaksiyonlar, madde arasındaki bağları kırıp yeni bağlar oluşturan işlemlerdir.
 6. Yüzey Gerilimi: Sıvıların yüzeylerinde yüzey gerilimi etkisi vardır. Bu, sıvıların yüzeylerini bir zar gibi sıkıca tutan bir kuvvettir.
 7. Çözünme ve Karışma: Bazı maddeler diğerleriyle karışarak çözünme sürecine girerler. Bu, özellikle sıvılar ve katılar arasında yaygın bir etkileşimdir.
 8. Basit ve Geri Tepmeli Hareket: Madde, dış kuvvetler altında hareket edebilir veya etkilenen kuvvetlere karşı reaksiyon gösterebilir.

Bu etkileşimler, maddelerin davranışını ve özelliklerini belirler. Fizik ve kimya, maddeye etki eden olayları anlamak ve açıklamak için kullanılan bilim dallarıdır. Bu bilimsel disiplinler sayesinde, madde ve çevreleri üzerinde daha iyi bir anlayışa sahip olunur ve teknolojik gelişmeler elde edilir.


Konuyla ilgili;

Dış bağlantılar;