Hücre duvarı veya hücre çeperi; bitki, mantar ve prokaryot hücrelerde görülen, hücreye iç ve dış etkilere karşı koruma sağlayan yapıdır. Hücre zarının dışında bulunur. Bitkilerde selüloz, mantarlarda kitin, bakterilerde ise peptidoglikandan oluşur.

Hücre duvarının özellikleri

  • Hücre duvarı hücre zarının dışında bulunan, hücreye koruma sağlayan ve dayanıklılığını artıran yapıdır.
  • Bitki hücrelerinde mantarlarda ve bakterilerde bulunurken hayvan hücrelerinde bulunmaz.
  • Temel olarak selülozdan oluşur.  Bulunduğu dokuya göre hücre çeperinin yapısına odunözü maddesi (lignin ) mantar özü maddesi (Süberin) ve mumsu madde (kütin) sekonder (ikincil) olarak katılabilir.
  • Hücre duvarı cansızdır ve tam geçirgen olup seçme özelliği yoktur.
  • Bitkilerde hücre içi basıncın (turgor) oluşmasında etkilidir.

Ayrıca Bakınız;