Maddelerin yapısı değişmeden sadece hâl, biçim, şekil, dış görünüşünde meydana gelen değişimlere verilen isimdir. Fiziksel değişmeler sonucunda yeni maddeler oluşmaz. Yalnızca maddenin renk, şekil, büyüklük gibi özellikleri değişir. Diğer bir ifadeyle fiziksel değişim sonucunda maddenin kimliği değişmez.

  • Kâğıdın yırtılması
  • Tebeşirinkırılması
  • Mumun erimesi
  • Kalemin kırılması
  • Suyun buza dönüşmesi
  • Tüm hâldeğişimleri
  • Çözünme olayı gibi değişiklikler fiziksel değişime örnektir.

Ayrıca bakınız;