Madde, atom ya da molekül adı verilen küçük taneciklerin bir araya gelmesiyle oluşur. Maddelerin yapısı değişmeden sadece bulunduğu fiziksel hal, biçim, şekil, dış görünüşünde meydana gelen değişimler fiziksel değişimlerdir. Fiziksel değişim sonucunda yeni maddeler oluşmaz, yalnızca renk, şekil, büyüklük gibi özellikleri değişir. Maddenin kimliği değişmez. Fiziksel değişimlere; kağıdın yırtılması, tebeşirin kırılması ya da toz haline getirilmesi, mumun erimesi gibi tüm hal değişimleri örnektir.


Ayrıca bakınız;