Madde, atom ya da molekül adı verilen küçük taneciklerin bir araya gelmesiyle oluşur. Maddenin atom ve molekül yapılarıyla ilgili özellikleri kimyasal özelliğidir (yanma, oksitlenme, çürüme, paslanma ve bileşik oluşturma gibi). Bu özelliklerde meydana gelen değişmeler ise kimyasal değişmelerdir. Bir madde kimyasal olarak değişime uğradığında molekül yapısı, yani maddenin hem iç hem de dış yapısı, özelikleri değişir. Kimyasal değişimlere; kağıdın yanması, ekmeğin küflenmesi, sütün ekşimesi, sütten peynir eldesi, yumurtanın çürümesi, fotosentez gibi olaylar örnek verilebilir.

Kimyasal değişime uğrayan madde, kimyasal özelliklerini kaybederek yeni özellikler kazanır. Bütün yanma olayları kimyasal değişmedir.


Ayrıca bakınız;