Rakam, sayıları yazılı olarak göstermeye yarayan, bir anlamda matematiğin alfabesi olan sembollerdir.

Örnek: 2135 sayısısı 2,1,3 ve 5 rakamları yanyana yazılarak oluşturulmuş bir sayıdır. Rakamlar sayı olarak aynı olmasına rağmen farklı dillerde farklı sembollerle gösterilebilir. Biz Türkiye’de Batı Arap rakamları kullanılmaktayız; 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} kümesinin elemanları onluk sayma sisteminin rakamlarıdır. Onluk sayı sisteminde en büyük rakam 9, en küçük rakam ise 0’dır. Bir sayının basamaklarının alabileceği sayı değerlerinin kümesi o sayı sisteminin rakamlarını oluşturur. Dolayısıyla farklı sayı sistemlerinin farklı sayıda rakamları vardır. Örneğin; sekizlik sayma sisteminde her bir basamak 0 ile 7 arasında sayı değeri alabildiği için rakamları {0,1,2,3,4,5,6,7} kümesinin elemanlarıyla belirtilir, altılık sayman sisteminde her bir basamak  0 ile 5 arasında toplam 6 rakam lık değer alabilir {0,1,2,3,4,5}.

Rakam kelimesinin kökeni

Arapça; raḳam رَقَم [#rḳm faˁal ]

  • 1. harf ve simgelerle işaretleme, notasyon,
  • 2. sayıları gösteren işaretler Ar raḳama رَقَمَ işaretledi, çentti, çizdi, yazdı.

Rakam ve sayı arasındaki fark

Her farklı rakam bir sayıdır fakat her sayı bir rakam değildir. Sayılar rakamları kullanarak yazılır ve yazılan sayılar teklik veya çokluk bildirir. Örneğin; 7 hem bir rakam hem de aynı rakama karşılık gelen sayı iken, 57 bir sayıdır ve 5 ile 7 rakamlarıyla yazılır. Benzer şekilde -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 ve -9 negatif sayılardır ancak -rakam ihtiva etmekle birlikte- rakam değillerdir.


Ayrıca bakınız;

Kaynak ve ileri okuma;