Arapça; raḳam رَقَم [#rḳm faˁal ]

  • 1. harf ve simgelerle işaretleme, notasyon,
  • 2. sayıları gösteren işaretler Ar raḳama رَقَمَ işaretledi, çentti, çizdi, yazdı.

Rakam, sayıları yazılı olarak göstermeye yarayan, bir anlamda matematiğin alfabesi olan sembollerdir.

Örnek: 2135 sayısı 2,1,3 ve 5 rakamları yan yana yazılarak oluşturulmuş bir sayıdır. Rakamlar sayı olarak aynı olmasına rağmen farklı dillerde farklı sembollerle gösterilebilir. Biz Türkiye’de Batı Arap rakamları kullanılmaktayız; 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} kümesinin elemanları onluk sayma sisteminin rakamlarıdır. Onluk sayı sisteminde en büyük rakam 9, en küçük rakam ise 0’dır. Bir sayının basamaklarının alabileceği sayı değerlerinin kümesi o sayı sisteminin rakamlarını oluşturur. Dolayısıyla farklı sayı sistemlerinin farklı sayıda rakamları vardır. Örneğin; sekizlik sayma sisteminde her bir basamak 0 ile 7 arasında sayı değeri alabildiği için rakamları {0,1,2,3,4,5,6,7} kümesinin elemanlarıyla belirtilir, altılık sayman sisteminde her bir basamak  0 ile 5 arasında toplam 6 rakamlık değer alabilir {0,1,2,3,4,5}.

Rakam-Sayı Farkı

Her farklı rakam bir sayıdır fakat her sayı bir rakam değildir. Sayılar rakamları kullanarak yazılır ve yazılan sayılar teklik veya çokluk bildirir. Örneğin; 7 hem bir rakam hem de aynı rakama karşılık gelen sayı iken, 57 bir sayıdır ve 5 ile 7 rakamlarıyla yazılır. Benzer şekilde -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 ve -9 negatif sayılardır ancak -rakam ihtiva etmekle birlikte- rakam değillerdir.


Ayrıca bakınız;

Kaynak ve ileri okuma;