Akciğer sönmesi, diğer adıyla pnömotoraks, akciğerlerin normal şekilde genişlemesini engelleyen ve akciğerlerdeki hava ile dolu boşlukların oluştuğu bir durumdur. Akciğer sönmesi genellikle akciğer zarının (plevra) zarar görmesi veya yırtılması sonucu oluşur. Bu durumda, akciğerin içindeki hava göğüs boşluğuna kaçar ve akciğer kısmen veya tamamen çöker.

Akciğer sönmesi genellikle iki ana tipte oluşur;

  1. Primer spontan pnömotoraks: Bu durumda, sağlıklı bir akciğerde herhangi bir neden olmaksızın ani bir şekilde hava kaçağı meydana gelir. Genellikle genç, zayıf ve sigara içen bireylerde görülür. Akciğerlerdeki küçük kabarcıklar (bullae) veya hava kesecikleri, çoğunlukla akciğerin üst bölgesinde yer alır ve biri patladığında hava akciğer dışına sızar, akciğerin çökmesine neden olur.
  2. Sekonder spontan pnömotoraks: Bu durumda, altta yatan bir akciğer hastalığı veya yaralanma nedeniyle akciğer sönmesi meydana gelir. Örneğin, akciğerdeki bir tümör, akciğer iltihabı (pnömoni), akciğer fibrozu veya akciğere yönelik travmatik bir yaralanma sonucunda hava kaçağı olabilir.

Akciğer sönmesi belirtileri

  1. Ani başlayan şiddetli göğüs ağrısı: Göğüsün bir tarafında şiddetli ağrı hissi olabilir. Ağrı genellikle nefes alırken veya öksürdüğünüzde daha da kötüleşebilir.
  2. Nefes darlığı: Akciğer sönmesi durumunda, akciğerlerin normal işlevi bozulur ve nefes almak zorlaşır. Nefes darlığı hissi ortaya çıkabilir.
  3. Hızlı solunum: Akciğer sönmesi, vücudun daha fazla oksijen almak için daha hızlı solunum yapmasına neden olabilir.
  4. Yorgunluk: Akciğerlerin etkili bir şekilde çalışamaması, oksijen alımının azalmasına ve yorgunluk hissinin artmasına yol açabilir.
  5. Neden olan travma veya önceden var olan akciğer hastalığı belirtileri: Akciğer sönmesi, bir travma sonucu veya önceden var olan bir akciğer hastalığı (örneğin, akciğer kanseri) durumunda ortaya çıkabilir. Bu durumda, travma veya hastalığa bağlı semptomlar da gözlenebilir.

Akciğer sönmesi acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumdur. Tedavi genellikle hava boşluğunun boşaltılmasını sağlamak amacıyla bir tüp (göğüs tüpü) yerleştirilmesini içerir. Göğüs tüpü, göğüs boşluğundaki biriken havayı dışarı çıkarır ve akciğerin tekrar genişlemesine olanak sağlar. Bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir.

Eğer akciğer sönmesi belirtileriniz varsa, derhal bir sağlık uzmanına başvurmanız önemlidir. Sağlık uzmanınız, teşhis koymak ve uygun tedaviyi başlatmak için gerekli incelemeleri yapacaktır.


Ayrıca bakın;

Dış bağlantılar;

Etiketli