Akciğer kanseri, akciğerlerde başlayan ve hızla büyüyen, anormal hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalması sonucu oluşan bir kanser türüdür. Genellikle akciğerlerin bronşları veya alveoller adı verilen hava keseleri bölgesinde başlar.

Akciğer Kanseri Tipleri

Akciğer kanseri, iki ana tipe ayrılır:

  1. Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK): Küçük hücreli akciğer kanseri, daha agresif bir formdur ve hızla yayılma eğilimindedir. Bu tür kanser genellikle sigara içenlerde görülür ve genellikle akciğerlerin merkezi bölgelerinde başlar.
  2. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK): Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, daha yaygın olan bir formdur. KHDAK, skuamöz hücreli karsinom, adenokarsinom ve büyük hücreli karsinom gibi farklı hücre tiplerinden kaynaklanabilir. KHDAK genellikle akciğerlerin dış bölgelerinde başlar ve daha yaygın olarak metastaz yapar.

Akciğer kanserinin nedeni tam olarak bilinmemektedir, ancak sigara içimi, pasif sigara dumanına maruz kalma, hava kirliliği, bazı kimyasal maddelere maruz kalma ve genetik yatkınlık gibi faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir.

Akciğer Kanseri Belirtileri

Akciğer kanseri erken aşamalarda genellikle belirti vermez ve ilerlediğinde aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:

  1. Uzun süre devam eden veya kronik öksürük: Akciğer kanseri, öksürüğe neden olan tümörün solunum yollarına veya bronşlara baskı yapması sonucu kronik bir öksürüğe yol açabilir. Öksürük genellikle sabit veya sürekli olabilir ve uzun süreli sigara içen kişilerde veya risk faktörlerine maruz kalanlarda daha yaygın görülebilir.
  2. Öksürükte artış: Akciğer kanseri ilerledikçe veya metastaz yaptıkça (diğer organlara yayıldıkça) öksürük şiddetlenebilir. Bu durum, kanserin akciğer dokusunda yayılarak solunum yollarını daha fazla etkilemesiyle ortaya çıkabilir.
  3. Kanlı balgam: Akciğer kanseri, öksürük sırasında kanlı balgamın ortaya çıkmasına neden olabilir. Kanlı balgam, kanserin ilerlemiş evrelerinde daha yaygın olabilir.
  4. Nefes darlığı veya solunum zorluğu: : Akciğer kanseri, bronşlara veya solunum yoluna baskı yaparak hava akışını engelleyebilir. Bu da nefes alma sürecini zorlaştırabilir ve nefes darlığına yol açabilir.
  5. Göğüs ağrısı: Akciğer kanseri, tümörün sinirlere veya çevredeki yapılara baskı yapması sonucu göğüs ağrısı oluşabilir. Tümörün büyüklüğüne ve yerine bağlı olarak ağrı değişkenlik gösterebilir.
  6. Plevral efüzyon: Akciğer kanseri, plevra adı verilen akciğer zarı üzerinde sıvı birikimine (plevral efüzyon) neden olabilir. Bu durumda, sıvı birikimiyle birlikte göğüs ağrısı ortaya çıkabilir.
  7.  Ses kısıklığı: Akciğer kanseri, ses tellerinin yakınında veya sinirler üzerindeki tümörlerin büyümesi ve baskı yapması sonucu ses kısıklığına neden olabilir. Ses kısıklığı, ses tonunda değişiklik, sesin kısılması veya boğuklaşması gibi belirtilerle kendini gösterebilir.
  8.  Halsizlik ve yorgunluk: Akciğer kanseri, vücuttaki enerji ve besin kaynaklarının tükenmesine neden olabilir. Tümörler, normal hücrelerin enerji kaynaklarını tüketebilir ve besinleri kullanma yeteneklerini bozabilir. Bu durum, halsizlik ve yorgunluk hissine yol açabilir.

Akciğer kanseri teşhisi, fiziksel muayene, görüntüleme testleri (örneğin, akciğer grafisi, bilgisayarlı tomografi), biyopsi ve diğer laboratuvar testleri ile konulur.

Tedavi seçenekleri, kanserin tipine, evresine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi müdahale, kemoterapi, radyoterapi ve immünoterapi gibi yöntemler yer alabilir. Tedavi planı, hastanın durumuna göre multidisipliner bir yaklaşımla belirlenir.

Akciğer kanseri teşhisi veya tedavisi için bir uzmana başvurmanız önemlidir. Uzman doktorunuz, durumunuzu değerlendirecek ve en uygun tedavi seçeneğini belirlemek için size rehberlik edecektir.


Dış Bağlantılar;

Etiketli