Tarihselcilik, 19. yüzyıl ortalarında Almanya’da tarih bilimlerinin bağımsız gelişme sürecinde ortaya çıkan felsefi düşüncedir. Terim olarak tarihselcilik, olguların tekrar edilemez tarihsel bir durumda ortaya çıktığını, tarih içinde sürekli değişerek daha mükemmele doğru bir seyir izlediğini savunan görüşleri simgeler. Bu görüşü savunan tarihselciler herhangi bir olgunun açıklanmasında olayın yaşandığı dönemin şartlarına bakarak konuyu değerlendirir ve olayları böyle anlar. Yine bu görüşe göre hiçbir öğreti bütün zamanlara hitap edemeyeceği için, her birey, tarihi hadiseleri kendi deneyimleri ışığında ve kendi geleceği açısından yeniden yorumlamalıdır.


Ayrıca bakın;