Tarihselcilik, 19. yy ortalarında özellikle Almanya’da tarih bilimlerinin bağımsız gelişme sürecinde ortaya çıkan düşünce akımıdır. Tarihselcilik terimi, olguların tekrar edilemez tarihsel bir durumda ortaya çıktığını; tarih içinde sürekli değişerek daha mükemmele doğru bir seyir izlediğini savunan görüşleri anlatmak için kullanılır. Tarihselci herhangi bir olgunun açıklanmasında yaşandığı dönemin şartlarına bakarak konuyu değerlendirir ve böylece olaylar anlaşılabilir. Tarihselcilere göre hiçbir öğreti bütün zamanlara hitap edemeyeceği için, her birey, tarihi hadiseleri kendi deneyimleri ışığında ve kendi geleceği açısından yeniden yorumlamalıdır.