Latince ya da Latin Dili; adından da anlaşılabileceği gibi Latin adlı bir ulusun dilidir. Latince çağlar boyunca bilim dili olarak kullanılmıştır ve bu kullanım günümüzde de devam etmektedir. Tıp terimlerinin büyük bir kısmı Latincedir. Örneğin; abdomial karın bölgesiyle ilgili olan, abnormal normal olanın dışında olan, allergia alerji demektir.

Latince, Roma’nın da yer aldığı Orta İtalya’daki Latium bölgesinin dilidir. Roma Cumhuriyeti’nin yükselişe geçmesiyle İtalya’da, sonrada batı Roma İmparatorluğu’nda hâkim dil haline geldi. Latinceden İngilizceye geçen çok sayıda kelime bulunur. Özellikle teoloji, bilim, tıp ve hukuk alan alanlarındaki birçok terimin kökeni Latinceye (ve Grekçeye) dayanır.  Günümüzde saf Latince yalnızca Vatikan ve papalıkta konuşulmaktadır. Buna karşın kökeni Latin olan ulusların dilleri ki bunlara örnek olarak; İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Romence dilleri Latince kökenli dillerdir ve bu dillerde ki kelimelerin çoğu Latincedir.

Tarihçesi

Yunan edebiyatının temelinde kurulan Roma edebiyatının MÖ 3. yüzyıldaki gelişimiyle birlikte, edebî ya da klasik olarak adlandırılan Latince, Yunanca kelimeler, dil bilgisi ve üslup bilgisinden hayli etkilenmiş yapısıyla, biçimselliği ve zarafetiyle Halk Latincesinden (Vulgar) tümüyle farklı bir görünüme kavuşmuş adeta şiirsel bir dil olmuştur. Bunun sonucunda Klasik Latince tamamen yazı diline ve akademik dile dönüşmüştür. Klasik Latince MÖ 1. yüzyıl ile MS 1. yüzyılın başlarına kadar süren bir dönemde kullanılmıştır.


Ayrıca bakınız;