Maddenin dönüşüme uğraması söz konusudur ve madde değişime uğrarken kütle kaybetmez.

Kütlenin korunum kanunu ilk kez Nasîrüddin Tûsî tarafından 13. yüzyıl ortaya atılmışsa da ortaya attığı teoride bir takım eksiklikler vardı. Ortaya attığı teori “maddenin yapısının değişebileceğini ancak yok olamayacağı” idi.

Tûsî’nin ortaya attığı bu teoriden sonda bu konu üzerine Joseph Black (1728 – 1799), Henry Cavendish (1731 – 1810) ve Jean Rey (1583 – 1645) tarafından farklı çalışmalar yapılmış ve benzer fikirler ortaya atılmıştır. Yapılan bu çalışmalara rağmen kanunun ilk kez ve net bir şekilde tanımlanmasını Lavoisier başarmıştır ve bu sebepten ötürü kendisine modern kimyanın babası da denmektedir.

Bu kanuna göre; madde yoktan var edilemediği gibi var olan madde de yok edilemez, ancak maddenin döünşüme uğraması söz konusudur ve madde değişime uğrarken kütle kaybetmez (tepkimeye giren madde ile çıkan maddenin kütlesi eşittir. Buna göre;

  • X+Y=Z+Y tepkimesinde X ve Y girenler (reaktif) olup, Z ve T (ürünler)’e kütlece eşittir.

Kimyasal maddelerin kütleleri atom sayıları ile orantılı olduğundan tüm kimyasal tepkimelerde atom sayıları korunur.

Örnek:

  • C (karbon) +O2 (oksijen) = CO2 (Karbon dioksit)

1 mol C atomu 12 gram, 1 mol O2 molekülü 32 gramdır. Bu bilgiye göre 1 mol C atomu 44 gram olur.


Ayrıca bakın;

Kaynak ve dış bağlantılar;