Kıta, sularla çevrili büyük kara parçasıdır. Ancak, dünyadaki kıta sayısı da tıpkı ülke sayısı gibi net olmayan bir konudur. Bazıları en fazla dört ya da beş kıta olduğunu düşünürken, en yaygın kullanımda altı (Amerikaların tek sayılması halinde) veya yedi kıta sayılır. Ama genelde yedi kıta olarak bilinir. Bunlar;

Güney Kutbu’nda yer alan Antarktika’da bilimsel amaçlı araştırmacılar dışında insanlar yaşamamaktadır. Toplamda 14 ülkenin yer aldığı Okyanusya Kıtası Avustralya ülkesi ve Büyük Okyanus’a dağılmış adaları içine alan ülkelerden meydana gelmektedir. Dünyanın, birer kıta olan diğer parçalarından farklı olarak, bu parçaya bütünlüğü sağlayan ve adını veren okyanustur.

  • Kıtaların en büyüğü ve en fazla nüfus barındıranı Asya’dır.
  • Kıtalar içinde, Asya, Avrupa ve Afrika birbirlerine çok yakındır. Özellikle Asya ile Avrupa’yı birbirinden ayırmak çok zor olduğu için bu iki kıtaya Avrasyada denilmektedir.
  • Avrasya ile Afrika, Süveyş berzahında ve Kızıldeniz’in güney ucuna yakın bir yerde kıta sahanlığıyla birbirine bağlıdır. Bu büyük toprak parçası, yeryüzünde tarih boyunca ortaya çıkan çoğu medeniyetlerin geliştiği yer olduğundan Eski Dünya; onu oluşturan kıtalar da Eski Dünya Karaları olarak adlandırılır.

Kıtalar ve ülkeler kategorize edildiğinde;

  • Afrika kıtasında 54,
  • Asya kıtasında 44,
  • Avrupa kıtasında 47,
  • Kuzey Amerika kıtasında 23,
  • Güney Amerika kıtasında 12,
  • Avustralya (Okyanusya) kıtasında 14 ülke listelenmiştir. Bu liste sadece BM’ye üye olan ülkelerin sayısını içermektedir.