İtilaf Devletleri, Anlaşma Devletleri ya da Müttefik Devletler, Britanya İmparatorluğu, Fransa ve Rusya’dan oluşan ittifaktır. Birinci Dünya Savaşı’ndaki iki ana ittifaktan biridir. İtilaf Devletleri Almanya’nın önderliğindeki İttifak Devletleri’ne karşı savaşmıştır.

İtalya önceleri İttifak Devletleri grubunun içerisindeydi fakat 1915’te İtilaf Devletleri’nin yanında savaşa girdi (1915 yılı İtalya’nın savaşa dahil olduğu yıldır ve İttifak Devletleri’nin saflarında asla savaşmamıştır). Savaşın ilerleyen safhalarında ABD İtilaf Devletleri’ne katıldı. Rusya 1917 İhtilali’nden sonra İtilaf Devletleri grubundan ayrılarak savaştan çekildi. Savaş sırasında yeni katılımlarla İtilaf Devletleri grubu genişledi. İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı’ndan galip olarak çıktı ve yenilen İttifak Devletleri’nin topraklarını kısmen işgal etti.

İtilaf Devletleri’nin savaşa giriş tarihleri


 • Sırbistan – 29 Temmuz 1914
 • Rusya – 1 Ağustos 1914
 • Fransa (ve yanında katılan Fransız sömürge güçleri) – 2 Ağustos 1914
 •  Belçika (ve yanında katılan Belçika sömürge güçleri) – 3 Ağustos 1914
 • Birleşik Krallık – 4 Ağustos 1914
 • Avustralya
 • Güney Afrika
 • Hindistan
 • Britanya Denizaşırı Toprakları
 • Kanada
 • Newfoundland
 • Yeni Zelanda
 • Karadağ – 5 Ağustos 1914
 • Japonya – 23 Ağustos 1914
 • İtalya – 23 Mayıs 1915
 • Portekiz – 9 Mart 1916
 • Romanya – 27 Ağustos 1916
 • ABD – 6 Nisan 1917
 • Yunanistan – 27 Haziran 1917
 • Liberya – 4 Ağustos 1914
 • San Marino – 3 Haziran 1915
 • Çin Cumhuriyeti – 14 Mart 1917
 • Küba – 7 Nisan 1917
 • Panama – 7 Nisan 1917
 • Brezilya – 11 Nisan 1917
 • Bolivya – 13 Nisan 1917
 • Siyam – 22 Temmuz 1917
 • Kosta Rika – 21 Eylül 1917
 • Peru – 6 Ekim 1917
 • Uruguay – 7 Ekim 1917
 • Ekvador – 8 Aralık 1917
 • Guatemala – 23 Nisan 1918
 • Nikaragua – 8 Mayıs 1918
 • Haiti – 12 Temmuz 1918
 • Honduras – 19 Temmuz 1918
 • Ermenistan DC – 1918
 • Çekoslovakya – 1918
 • Andorra
 • Jamaika
 • Dominik Cumhuriyeti

İtilaf Devletleri’nin askeri kuvvetleri


(1914-1918 yılları arasında kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve yardımcı kuvvetlerin de olduğu farklı askerlerin tahmini toplam sayısıdır. Normal zamanda ordular çok daha küçüktür. Rakamların yalnızca bir kısmı savaşan askerlerdir.)

 • Rus İmparatorluğu: 13,000,000 asker
 • Britanya İmparatorluğu: 9,904,700 asker
 • Avustralya: 300,000 asker
 • Kanada: 619,636 asker
 • Hindistan: 161,000 asker
 • Yeni Zelanda: 100,000 asker
 • Fransa: 8,410,000 asker
 • İtalya: 5,615,000 asker
 • ABD: 4,355,000 asker
 • Romanya: 756,000 asker
 • Sırbistan: 708,300 asker
 • Yunanistan: 351,000 asker
 • Belçika: 298,000 asker
 • Portekiz: 100,000 asker
 • Karadağ: 50,000 asker
 • San Marino: 80 asker

Toplam: 42,569,516 asker


Kaynak ve ileri okuma ;