İnç, İngiliz ölçü sistemine ait uzunluk ölçü birimidir. İngilizce kullanımında inch, çoğul olduğunda inches şeklinde yazılır. İnç için sembol olarak (in) ya da (“) kullanılır. Yaygın olanı çiftkesme (“) işaretidir.

1 inç =25,4 mm =2,54 cm =0,0254 m ‘dir. ABD ve İngiliz Uluslar Topluluğuna bağlı devletlerin geleneksel sistemlerinde kullanılan uzunluk birimi olsa da, metrik sistemin kullanıldığı ülkelerde bile baz durumlarda inç kullanılmaktadır. Örneğin;

  • Televizyon ve bilgisayar ekranlarının çerçeve oranları,
  • Boruların çapları,
  • Bisikletve otomobillastiklerininçapları,
  • Gramofonplakları,
  • Floppy disketlerin geniĢliği,
  • Puroların çapı birçok ülkede inç ile ifade edilmektedir.