İlmiye, Osmanlı Devleti’ndeki diğer üçü seyfiye, mülkiye ve kalemiye olan dört mektepten biridir. Devlet kontrolünde örgütlü bir sınıf olup tepesinde Şeyhülislam’ın bulunduğu kuruluşun görevi dini eğitim ve şeriatın doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.

Buranın mezunlarının görevleri adalet, eğitim ve yargıdır. Osmanlıdan önceki Türk devletlerinde ve Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde şeyhülislam resmi olarak bir anlam ifade etmemiş, resmiyete ilk olarak II. Mehmet döneminde kavuşmuştur. Daha sonra zaman geçtikçe yöneticilerin istismarıyla bilimsel özelliğini yitirmiş ve bu sınıfın önde gelenlerinin çocukları devlet kademelerinde iyi mevkilere gelir olmuştur. Niteliklerine bakılmadan kan bağı olanların bu kademelere atanması sonucunda, ilmiye sınıfı 18. yüzyılda tüm reformlara karşı çıkan, kendini yenilemekten uzak, gelişen bilim ve hukuk konusunda çağının gerisindeki bir kurum haline gelmiştir.


Ayrıca bakın;

Kaynak ve dış bağlantılar;