Hastalık ya da sayrılık, canlının beden ya da zihninde meydana gelen, rahatsızlık, dert ve hücrelerde görev bozukluğuna yol açan anormal bir durumun adıdır; bu tür durumları yaşayan organizma ise hasta olarak adlandırılır.

Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne göre “hastalık”, ” Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı”dır.

Hastalıkları inceleyen bilim dalı patoloji; hastalıkların sistematik olarak sınıflandırılmasını konu edinen bilim dalı nozoloji; insan hastalıkları ve tedavisiyle ilgilenen bilim dalı tıp; hayvan hastalıklarını inceleyen bilim dalı da veteriner tıptır.

Bitki hastalıklarını inceleyen bilim dalı bitki patolojisidir. Bazı hastalıklar çeşitli yollarla bir organizmadan başka bir organizmaya bulaşabilirler. Bu hastalıklara örnek olarak grip verilebilir. Grip hastalığı, hasta olan kişinin öksürüğünden çıkan küçük damlacıkların hasta olmayan birey tarafından solunmasıyla bulaşabilir.

Bilimin her alanı inceleyen dalı olduğu gibi bulaşıcı hastalıkları inceleyen bilim dalı da epidemiyolojidir. Epidemiyoloji salgın hastalıkları, hastalıkların yayılışını saptar ve bu hastalıkların yayılışını kontrol altına alacak yöntemler geliştirmeye çalışır.


Ayrıca bakın;

Kaynak ve ileri okuma;