Güney Amerika Kıtası, batı yarım kürenin güneyinde yer alan ve yeryüzünün 17.746.114 km2’lik yüz ölçümüyle dördüncü büyük kıtasıdır. Bu büyüklüğüyle yeryüzündeki kara alanlarının 1/8’ini oluşturur. Kıta 380.000.000 civarında insana ev sahipliği yapar.

Güney Amerika Kıtası, 35 ve 80 derece batı meridyen daireleri ile 12 derece kuzey ve 55 derece güney paralel daireleri arasında uzanır. Yukarıdaki modelden de görülebileceği üzere kuzeyden güney ucuna doğru daralan biçimiyle kabaca bir üçgeni andırır. Uzunluğu, kuzey-güney doğrultusunda yaklaşık 7.200 km, genişliği ise (doğu-batı doğrultusunda) yaklaşık 5.300 km’dir. En kuzey noktası Kolombiya’daki Gallinas Burnu, en güneyi ise Şili’deki Horn Burnu’dur. Bu konumuyla yaklaşık 4/5’i tropik kuşak içinde kalır. Kuzey ve batıda Krayip Denizi, kuzey doğu ve güney doğuda Atlas Okyanusu, batıda ise Büyük Okyanusla çevrili olan Güney Amerika, hemen güneyindeki Antartika’dan Drake Geçidiyle ayrılır.

Kıta Ülkeleri

Arjantin, Bolivya, Brezilya, Ekvador, Guyana, Kolombiya, Paraguay, Peru, Surinam, Şili, Uruguay, Venezuela


Ayrıca bakınız;

Dış bağlantılar;