Acem, sözcüğü sözlükte İranlı ya da İran ülkesi anlamına gelmektedir.

Acem sözcüğü kelimesi kökeni Arapça olup, Araplar bu sözcüğü, Arap olmayan gerkes için kullanır ancak Osmanlılar tarafından ise genellikle Farsları (İranlı) nitelemek için kullanışmıştır. Kelimenin Türkçe’ye anlamı da buradan geçmiştir.

Genel olarak Acem kelimesinin anlamı ne zaman ve kim tarafından kullandığına bağlıdır. “Acem” sözcüğünün Arapça asıl anlamı “dil bilmeyen”dir. İran’da aşağılama olarak algılanmaktadır. Arap olmayanlar için bir tanım olarak da kullanılır. Eski Yunanlar ve Romalıların kullandığı “barbar” sözcüğüne benzer bir nitelik taşır.


Dış bağlantılar;