Acem, Arapça kökenli bir sözcüktür. Osmanlılar tarafından genellikle İranlıları nitelemek için kullanılan bir sözcüktü ancak Araplar tarafından kendileri haricindeki yabancıları tanımlamak için kullanılırdı(yani Araplar için Türklerde acemdir). Osmanlılar tarafından İranlıları nitelemek için kullanıldığından Türkçeye de bu anlama gelen bir sözcük olarak geçmiştir.

Acem kelimesinin anlamı genel olarak kim tarafından ve ne zaman kullanıldığına değişir. Sözcüğün Arapça asıl anlamı “dil bilmeyen” dir.

TDK’ya Göre Acem Ne Demek?

Kökeni: Arapça

  1. İran’a özgü.
  2. Klasik Türk müziğinde mi notasına yakın bir perde.
  3. İranlı.
  4. İran ülkesi.
  5. Türk gölge oyunu ile ortaoyunu’nda izlenen Azerbaycan’dan ya da İran’dan gelen bir tip. Eliaçık, gönlü yüce, ancak atıp tutan bir kişidir. Çoğu kez halı satıcısı, tömbekici, antikacı ya da ara sıra tefecidir. Eğlence düşkünü olduğu kadar kendine dalkavukluk edenden hoşlanır. Şiiri sever.
  6. Arap olmayan milletlerin hepsi
  7. İranlı. Yabancı.
  8. Açık ve doğru Arapça konuşamayan kimse
  9. (en)Persian.
  10. (en)Iranian.

Dış bağlantılar;