Ticaret, mal ve hizmetlerin alım satımını veya değişimini ifade eden ekonomik bir faaliyettir. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak veya isteklerini yerine getirmek için bir şeyler elde etmek amacıyla gerçekleştirilen alım satım işlemlerini içerir. Ticaret, toplumların ekonomik büyüme, refah ve gelişimine katkıda bulunur.

Ticaret, çeşitli taraflar arasında mal veya hizmetlerin takas edilmesiyle gerçekleşebilir. Bu taraflar, üreticiler, tüccarlar, perakendeciler, toptancılar, tüketiciler veya diğer işletmeler olabilir. Ticaret, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleşebilir.

Ticaretin temel amacı, kar elde etmek veya fayda sağlamaktır. Bir kişi veya işletme, mal veya hizmetleri daha düşük maliyetle elde edebildiği veya daha yüksek fiyata satabildiği bir yerden diğerine taşırken ticaret yapabilir. Ticaretin sağladığı avantajlar arasında çeşitlilik, verimlilik artışı, ölçek ekonomisi ve uzmanlaşma yer alır.

Ticaretin birkaç türü vardır:

İç Ticaret: Bir ülke sınırları içinde mal ve hizmetlerin alım satımını ifade eder. Örneğin, bir şirketin ürettiği malı yerel bir pazarda satması iç ticaret olarak kabul edilir.

Dış Ticaret: Bir ülke ile başka bir ülke arasında mal ve hizmetlerin alım satımını ifade eder. İhracat (bir ülkeden mal veya hizmetlerin satışı) ve ithalat (bir ülkeye mal veya hizmetlerin satın alınması) dış ticaretin temel bileşenleridir.

Hizmet Ticareti: Fiziksel malların değil, hizmetlerin alım satımını ifade eder. Örneğin, bir danışmanlık firmasının hizmetlerini başka bir şirkete satması hizmet ticareti örneğidir.

Ticaret, ekonomik büyümeyi teşvik eder, kaynakların etkin kullanımını sağlar ve uluslararası ilişkileri güçlendirir. Küreselleşme ve teknolojik ilerlemeler, ticaretin genişlemesine ve daha da önemli hale gelmesine katkıda bulunmuştur. Ticaret politikaları ve anlaşmaları, ticaretin düzenlenmesi ve teşvik edilmesi için kullanılan araçlardır.