Anevrizmal kemik kisti görünen röntgen filmi.

Kemik kisti, kemiklerde sıvı dolu bir boşluk veya lezyonun oluştuğu bir durumdur. Kistler genellikle iyi huylu (habis olmayan) ve ağrısızdır, ancak bazı durumlarda ağrıya, kırıklara veya kemik zayıflığına yol açabilirler. Çoğunlukla rastlantısal olarak tıbbi görüntüleme (örneğin, röntgen veya MRI) sırasında keşfedilir.

Kemik kistleri, farklı özelliklere sahip çeşitli türlerde olabilirler. Kemik kisti türleri, kemikteki yerleşim yeri, büyüklükleri, yapıları ve kökenleri açısından farklılık gösterebilir. Bazı yaygın kemik kisti türleri:

  1. Basit Kemik Kist (Solitary Bone Cyst): Bu tip kemik kistleri genellikle çocukluk  dönemlerinde ortaya çıkar. Genellikle uzun kemiklerin uçlara yakın bölgelerinde bulunurlar ve içi sıvı doludur. Basit kemik kistleri genellikle ağrısızdır ve kendiliğinden kaybolabilirler.
  2. Anevrizmal Kemik Kist (Aneurysmal Bone Cyst): Bu kemik kisti türü, daha yaygın olarak genç yetişkinlerde görülür. İçi sıvı dolu olan anevrizmal kemik kistleri, genellikle kemik içinde damar benzeri yapılar içerir. Ağrı ve kırıklara neden olabilirler.
  3. Unicameral Kemik Kist (Simple Bone Cyst): Unicameral kemik kistleri, daha sık olarak çocukluk döneminde görülür. Genellikle uzun kemiklerin uç bölgesinde yer alır ve içi sıvı doludur. Bu kistler genellikle ağrısızdır.
  4. Kemik Anevrizması (Bone Aneurysm): Kemik anevrizmaları, genellikle genç yetişkinlerde görülür. Bu kistler, kan damarlarından kaynaklanır ve genellikle ağrı ve şişlikle ilişkilendirilir.
  5. Geçmiş Kırık Sonrası Kemik Kisti (Post-Traumatic Bone Cyst): Bu tür kemik kistleri, kemik travmalarının ardından gelişebilir. Kemik kırıklarının iyileşmesi sırasında oluşurlar ve içerisinde sıvı bulunabilirler.
  6. Juxtacortical Kemik Kist (Periosteal Aneurysmal Bone Cyst): Bu kemik kisti türü, kemik yüzeyine yakın bölgelerde, özellikle periosteum adı verilen kemik zarının altında görülür. Ağrı ve şişliğe neden olabilirler.
  7. Kemik Tümörleri ile İlişkili Kemik Kistleri: Bazı kemik kistleri, iyi huylu veya habis (kötü huylu) kemik tümörleri ile ilişkilendirilebilirler. Bu kistlerin oluşum mekanizması daha karmaşıktır ve doktorlar tarafından yakından izlenmeleri gerekebilir.

Kemik kisti türleri, tanı ve tedavi planı belirlemek için bir ortopedi cerrahı veya kemik uzmanı tarafından değerlendirilir. Tedavi ihtiyacı, kistin türüne, büyüklüğüne ve semptomlarına bağlı olarak belirlenir.

Kemik kisti sebepleri nelerdir?

Kemik kistlerinin oluşma sebebi tam olarak bilinmez ancak bazı araştırmalar emik kistlerinin ortaya çıkmasına yol açabilen muhtemel faktörleri ortaya çıkarmıştır. Kemik kistlerinin oluşmasına potansiyel olarak katkıda bulunan faktörler şunlar olabilir:

Kemik kistlerinin tedavisi, tipine, büyüklüğüne, semptomlarına ve hastanın yaşına bağlı olarak değişebilir. Bazı kemik kistleri tedavi gerektirmez ve izleme altında bırakılırken, diğerleri cerrahi müdahale gerektirebilir. Cerrahi işlem, kistin boşaltılması veya kemik güçlendirme amacıyla yapılabilir.

Kemik kisti tanısı konulduğunda ve tedavi planı belirlendiğinde, bir ortopedi cerrahı veya kemik uzmanı tarafından yönlendirilen bir tedavi planı takip edilmelidir. Unutmayın ki kemik kistleri genellikle iyi huylu olsa da, uygun tedavi ve izlemeye ihtiyaç duyabilirler.