Deli Dana Hastalığı ya da tıbbi adı “Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)”, özellikle sığırlarda (inek) görülen ve sinir sistemi üzerinde ciddi hasara neden olan bir nörodejeneratif hastalıktır. İnsanlarda ise benzer bir hastalık olan Creutzfeldt-Jakob hastalığına (CJD) neden olan prionlarla ilişkilidir.

Hastalık, beyin ve sinir sisteminde değişikliklere neden olur ve bu değişiklikler hayvanın davranışını ve koordinasyonunu etkiler. Hastalık ilerledikçe, hayvanların hareket yeteneği kaybolabilir ve sonunda ölüme yol açabilir. Delidana Hastalığı, sığır yemlerinde kullanılan hayvansal proteinlerin diğer sığırlara verilmesiyle yayıldığı için, hayvan yemi üretimindeki düzenlemeler ve et işleme yöntemleri önemlidir. İnsanlara da bulaşabilir ve bu durum insanlarda Creutzfeldt-Jakob hastalığına yol açabilir. Bu nedenle, bu hastalığın kontrol altına alınması ve yayılmasının önlenmesi büyük önem taşır.

Deli Dana Hastalığı, 90’lı yıllarda sığır eti ve ürünlerine yönelik tüketici güvenini sarsmış ve birçok ülkede hayvancılık ve gıda güvenliği düzenlemelerinin güçlendirilmesine yol açmıştır. Hastalığın yayılmasını önlemek ve izlemek amacıyla bir dizi kontrol ve denetim mekanizması oluşturulmuştur. Özellikle risk altındaki hayvanların kesimi ve etlerinin gıda zincirine sokulmaması gibi önlemler alınmıştır. Bu sayede Deli Dana Hastalığının yayılması büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır.

Deli Dana Hastalığının Türleri Nelerdir?

Deli Dana Hastalığı, farklı türleri olan bir grup prion hastalığının genel adıdır. Prionlar, enfekte olan proteinlerin normal proteinleri değiştirmesi sonucu ortaya çıkan ajanlardır. Bu hastalıklar, özellikle sığırlarda görülse de, diğer hayvan türlerinde ve insanlarda da nadir vakaları vardır. İşte Deli Dana Hastalığı’nın temel türleri:

 1. Klasik Deli Dana Hastalığı (Classical BSE): Bu, en yaygın bilinen Deli Dana Hastalığı türüdür ve sığırlarda görülür. Hayvanların beyin ve sinir sistemi dokuları ile temas ettiği yemlerin içerisindeki enfekte proteinlerin alınması sonucu yayılır.
 2. Atipik Deli Dana Hastalığı (Atypical BSE): Bu tür, klasik Deli Dana Hastalığından farklı olarak daha az yaygın ve genellikle yaşlı sığırlarda görülür. Klasik BSE’den farklı olarak, hayvanın yaşına bağlı olarak farklı formlarda ortaya çıkabilir.
 3. İnsanlarda Görülen Deli Dana Hastalığı (vCJD): İnsanlar, Deli Dana Hastalığına maruz kaldığında vCJD olarak adlandırılan bir tür Creutzfeldt-Jakob hastalığı (CJD) geliştirebilirler. Bu, Deli Dana Hastalığına maruz kalmış hayvansal ürünleri tüketen insanlarda görülür.
 4. Diğer Hayvanlarda Görülen Prion Hastalıkları: Deli Dana Hastalığına benzer prion hastalıkları, sadece sığırlarda değil, aynı zamanda diğer hayvan türlerinde de görülebilir. Örneğin, koyunlarda “Koyun Deli Dana Hastalığı” olarak adlandırılan bir türü vardır.

Bu hastalıkların hepsi prion enfeksiyonlarına dayanır ve sinir sistemi dokularında anormal proteinlerin birikmesi ve hasar görmesi ile karakterizedir. Her biri farklı semptomlar, yayılma yolları ve risk faktörleri gösterir. Sağlık yetkilileri, bu hastalıkların yayılmasını engellemek için sıkı düzenlemeler ve izleme programları uygularlar.

Deli Dana Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Deli Dana Hastalığı (Bovine Spongiform Encephalopathy – BSE) belirtileri, sığırlarda görülen bu hastalığın ilerleyen aşamalarında ortaya çıkar ve genellikle şunları içerebilir:

 1. Davranışsal Değişiklikler: Enfekte sığırlarda öncelikle davranışsal değişiklikler gözlemlenir. Bu değişiklikler arasında ajitasyon, huzursuzluk, sakin olamama ve ani agresif davranışlar bulunabilir.
 2. Koordinasyon Problemleri: Sığırların koordinasyon yetenekleri bozulur. Yürüme zorlaşır, dengede sorunlar yaşarlar ve sık sık düşerler. Bu belirtiler, “sarhoşluk” benzeri bir durumu yansıtır.
 3. Kas Zayıflığı: Kas zayıflığı, sığırların kas kitlesinin kaybını içerebilir. Bu nedenle, sığırların yem yeme yetenekleri de azalabilir.
 4. Hareket Edememe: Hastalığın ilerledikçe, sığırlar hareket edemez hale gelebilirler. Ayakta durmakta ve yürümekte zorluk çekerler.
 5. Aşırı Tepkiler: Işığa veya sese aşırı tepki verme gibi duyusal değişiklikler de gözlemlenebilir.
 6. Baş Ağrısı ve Şiddetli Huzursuzluk: Sığırların baş ağrısı ve şiddetli huzursuzluk yaşadıkları düşünülmektedir.
 7. Yeme İsteğinde Azalma: Deli Dana Hastalığı ilerledikçe, sığırların yeme isteği azalır ve kilo kaybı yaşarlar.
 8. Nörolojik Belirtiler: Bu hastalığın ilerleyen aşamalarında, sığırlarda nörolojik belirtiler artar. Başta sallanma olmak üzere kas sertliği ve titreme gözlemlenebilir.

Deli Dana Hastalığı, enfekte hayvanın sinir sistemi dokularının tüketilmesi sonucu insanlara bulaşabileceği için önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu nedenle, enfekte sığırların eti kesinlikle tüketilmemeli ve bu hastalığın yayılmasını engellemek için sıkı önlemler alınmalıdır. İnsanlarda bu hastalığa neden olan Creutzfeldt-Jakob hastalığı (vCJD) ise benzer nörolojik belirtiler gösterir ve genellikle ölümcüldür. Bu hastalığın tedavisi yoktur ve teşhis edilmesi zordur.