Çinko (Zn) Nedir? (Kimyasal Özellikleri, Kullanım Alanları)

Çinko (Zn); periyodik sistemin ve 5. periyot 2B geçiş grubunda yer alan, mavimsi açık gri renkli, kırılgan ve metal bir elementtir. Yeryüzünde çokça bulunan elementler sırasında 23. sıradadır ve doğada genellikle saf halde değil, bileşikler halinde bulunur. Antik çağlardan bu yana bilinen, ancak üretimi ve kullanımı tam anlaşılamadığından diğer metaller ile karıştırılan bir elementtir. Elementin […]

Daha fazla oku

Bakır (Cu) Nedir? (Kimyasal Yapısı, Özellikleri ve Kullanım Alanları)

Bakır (Cu); periyodik sistemin 5. periyot 1B geçiş grubunda yer alan, metalik kahverengi renkli, 29 atom numarasına sahip, metal bir kimyasal elementtir. Dünya’nın hemen hemen her yerinde bulunması sayesinde geniş çaplı bir üretime sahiptir. Elektriği diğer bütün metaller içinde gümüşten sonra en iyi ileten metal olması ve pirinç, bronz gibi alaşımlar yapması gibi sebeplerle endüstriyel […]

Daha fazla oku

Plazma (Maddenin Plazma Hali) Nedir? (Oluşumu ve Özellikleri)

Plazma kelimesi, Antik Yunanca’da “şekillendirilebilir, şekil verilebilir madde” anlamına gelir ve maddenin dört temel halinden birini temsil eder (diğerleri için bakın; katı, sıvı, gaz). Bir madde gaz halindeyken doğru koşullar altında enerji verilmeye devam edilirse bu maddenin plazma haline geçmesine neden olur. Verilen enerji kaynağı ısıl, ışık veya elektrik olabilir. Maddenin plazma halini gaz halinden ayıran […]

Daha fazla oku

Gaz (Maddenin Gaz Hali) Nedir? (Gazların Özellikleri)

Gaz hali, maddenin dört temel halinden biridir (diğerleri katı, sıvı ve plazma). Bir madde gaz haldeyken belirli bir hacmi ve şekli yoktur. Akışkandır, fiziksel yollarla katı, sıvı ve plazma haline dönüşebilirler. Bulunduğu ortama dağılır, bulundukları kabın şeklini alırlar. Hidrojen, oksijen, helyum normal şartlar altında doğada gaz halinde bulunan maddelerdir. Çevremizi dikkatli bir biçimde incelediğimizde aslında […]

Daha fazla oku

Sıvı (Sıvı Madde) Nedir? (Sıvıların Yapısı ve Özellikleri)

Sıvılar, maddenin dört temel halinden biri olup (diğerleri katı, gaz ve plazmadır) bulunduğu kabın şekline uyan(akışkan) ve neredeyse sıkıştırılamayan maddelerdir. Sıvıların belirli bir hacmi vardır ancak belirli şekilleri yoktur. Bur sıvı, molekülleri arasındaki bağlarla bir arada duran, küçük ve titreşen madde parçacıklarından oluşur. Dünyada en çok bulunan sıvı Su‘dur. Sıvıların miktarı hacim birimleri ile ölçülür. […]

Daha fazla oku

Hal Değişimi Nedir? (Erime, Donma, Kırağılaşma, Süblimleşme)

Bir madde doğada katı, sıvı, gaz ve plazma olmak üzere dört temel halde bulunur. Etrafımızda gördüğümüz ya da hissettiğimiz maddelerin çoğunluğu katı, sıvı ya da gaz halindedir ancak evrendeki maddenin %99’u plazma(iyonlaşmış gaz) halindedir. Maddeler ortam şartları elverişli hale getirildiği zaman, istenildiği taktirde bir halden diğerine dönüştürülebilir ve bu dönüştürme işlemine hal değişimi denir. Bir […]

Daha fazla oku

Bileşik Nedir? (Bileşiklerin Özellikleri)

En az iki elementin belirli oranlarda bir araya gelerek kendi özelliklerini kaybederek oluşturdukları yeni saf maddelere bileşik denir. Örneğin; Yanıcı bir gaz olan oksijen ile normalde yakıcı bir gaz olan hidrojen atomları bir araya gelerek söndürücü olan suyu oluştururlar. Bileşikler molekül ya da iyonlardan oluşur. Soy gaz olmayan metal ve ametal atomları kararsızdır ve kararlı […]

Daha fazla oku

Element (Saf Madde) Nedir? (Elementlerin Genel Özellikleri)

Element kelimesi Almanca element “öge, unsur, kimyada element” sözcüğünden gelir. Sözcük Almancaya ise Latince aynı anlamlara gelen “elementum” sözcüğünden geçmiştir. Element aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollar kullanılarak farklı maddelere ayrılamayan, saf maddelerdir. Bir elementi oluşturan bütün atomların büyüklüklükleri ve atomları arasındaki uzaklık aynıdır. Aynı element kullanılarak üretilen farklı maddeler aynı cins atomlardan […]

Daha fazla oku

Nikel (Ni) Nedir? (Özellikleri, Kullanım Alanları)

Nikel (Ni); periyodik sistemin 5. periyot 8B grup elementi olup parlak, hafif altın rengi ile karışı metalik renkli, 28 atom numarasına sahip, metal elementtir. Gök taşlarının yapısında kobalt ve demir ile birlikte metal halinde bulunur. Yer kabuğunun yaklaşık olarak %0,008’ini oluşturur. Nikel sözcüğü Almanca “Nickel, (metalik bir element)” sözcüğünden gelir. İlk üretimi 1848 yılında Norveç’te […]

Daha fazla oku

Kobalt (Co) Nedir? (Özellikleri ve Kullanım Alanları)

Kobalt (Co); periyodik sistemin 5. periyot 8B (demir grubu) grubunun ikinci elementi olup, hafif gri renkli, 27 atom numarasına sahip bir metal elementtir. Kobalt sözcüğü Fransızca’dan gelir ve “cobalte, metalik bir element” anlamına gelir. Doğada az bulunan elementlerdendir ve çoğunlukla saf olarak değil kobaltit, smaltit, linnalit ve eritrit mineralleri halinde bulunur. Parlatılmış kobalt, maviyi andıran […]

Daha fazla oku