Demir (Fe) Nedir? (Özellikleri, Kullanım Alanları)

Demir (Fe); periyodik sistemin 5. periyot 8B grubunda bulunup 26 atom numarasına sahip, metalik gri renginde metal elementtir. Dünya yüzeyinde en yaygın dördüncü mineral olup yer kabuğunda en çok bulunan elementtir. Yer kürenin merkezindeki sıvı çekirdeğin de tek bir demir kristali olduğu tahmin edilmektedir ancak demir nikel alaşımı olma ihtimali daha yüksek görünmektedir. Ayrıca merkezde […]

Daha fazla oku

Manganez (Mn) Nedir? (Özellikleri ve Kullanım Alanları)

Manganez veya Mangan (Mn); periyodik sistemin 5. Periyot 7B grubunda bulunan, 25 atom numarasına sahip, grimsi bir metaldir ve doğada genellikle demir ile birlikte bulunur. Yer kabuğunda çokluk açısından 5. sıradadır. 1774 yılında keşfedilmiş, doğada genellikle saf halde bulunmayan, saf olarak kullanılmayan ancak çelik üretiminde önemli bir yeri olan maddedir. Toz haline getirilebilir, sert, gevrek […]

Daha fazla oku

Krom (Cr) Nedir? (Özellikleri, Bileşikleri ve Kullanım Alanları)

Krom (Cr); periyodik sistemin 5. periyot 6B grubunda bulunan, atom numarası 24, iyi parlatılabilen, sert ve çelik grisi renge sahip metal elemettir. 1797 yılında Fransız kimyacı Louis Nicolas Vauquelin tarafından saf olarak elde edilmiştir. Saf olarak elde edilmeden önce de cevherleri yaygın kullanım alanına sahipti. Krom çok renkli bileşikler oluşturmasıyla bilinir; zümrüte, serpantine (yılantaşı) ve […]

Daha fazla oku

Vanadyum (V) Nedir? (Özellikleri ve Kullanım Alanları)

Vanadyum (V); periyodik sistemin 5. periyot 5B grubunda bulur, 23 atom numarasına sahip, sert ve gümüş gri renkli, geçiş metalidir. 1801 yılında Andrés Manuel del Río tarafından vanadinit mineralinin analizi sırasında keşfedilmiş, keşfedildiğinde yeni bir element olduğu anlaşılmamış ancak 1831 yılında Nils Gabriel Sefström, vanadyumun keşfedilmemiş bir element olduğunu ispatlamış ve İskandinav güzellik ve bereket […]

Daha fazla oku

Titanyum (Ti) Nedir? (Element Özellikleri)

Titanyum (Ti); periyodik sistemin 5. periyot 4B grubunda bulunan, 22 atom numarasına sahip hafif, güçlü, parlak ve korozyona karşı dirençli grimsi bir geçiş metalidir. Doğada her zaman diğer elemenler ile bağlı, cevher halinde bulunur saf halde bulunmaz. Genellikle volkanik kayalarda, tortul tabakalarda bulunur ve buralardan çıkarılır. Amerikada yapılan analizlerde 801 çeşit volkanik kayada 784 tanesinde […]

Daha fazla oku

Skandiyum (Sc) Nedir? (Elementin Özellikleri)

Skandiyum (Sc); periyodik sistemin 5. periyot 3B grubunda yer alan, 21 atom numarasına sahip, metalık gri renkli, parlak bir metal elemettir. 1879 yılında İsveçli bilim adamı Lars Fredrik Nilson tarafından keşfedilmiş, adını Latince Scandia “İskandinavya” özel adından almıştır. Metalik görünümde ve yumuşak bir metaldir. Hava ile okside olabilir ve hafif sarımsı ya da pembemsi bir […]

Daha fazla oku

Kalsiyum (Ca) Nedir? (Element Özellikleri, Kullanım Alanları)

Kalsiyum (Ca), periyodik sistemin 5. periyot 2A grubunda yer alan, 20 atom numarasına sahip, katı gümüş renkli parlak bir metaldir. Kalsiyum adını Latince e “kireç” anlamına gelen “calx” sözcüğünden almaktadır. 1808 yılında Lumphru Davy tarafından kalsiyum hidroksitin elektroliz edilmesiyle elde edilmiştir. Genellikle doğada saf halde değil de bileşikleriyle bulunur. Yer kabuğunun %3,63’ü kalsiyumdan oluşmaktadır. En […]

Daha fazla oku

Potasyum (K) Nedir? (Elde Edilme Yöntemleri, Özellikleri ve Faydaları)

Potasyum (K); periyodik sistemin 5. periyot 1A grubunda yer alan, 19 atom numarasına sahip katı bir metaldir. Yer kabuğunda %1.5 oranında bulunur ve çokluk açısından yedinci sıradadır. Doğada saf halde değil genellikle silvin (KCl) ve karnalit (KCl-MgCl2-6H2O) şeklinde bulunur. Elektropozitif olduğundan diğer minerallerden saf olarak elde etmek oldukça zordur. Potasyum tuzları eski göl ve deniz […]

Daha fazla oku

Periyodik Tablo (Periyodik Sistem) Nedir? (Periyodik Sistemin Gelişimi, Özellikleri)

Periyodik tablo ya da periyodik sistem, günümüzde elementleri ve özelliklerini kolayca kavrayabilmek için kullandığımız sistemdir. 18-19. yüzyıllar arasında yapılan kimya çalışmaları sonucunda, doğada birbirinden farklı özelliklere sahip farklı elementlerin varlığı keşfedildi. Keşfedilen elementler ve bilinen özellik sayısı arttıkça bunları sınıflandırma ihtiyacı duyuldu. Bu sınıflandırma çalışmaları için ilk girişimi 1789’da A.Lavoisier, elementleri gazlar, ametaller ve toprak […]

Daha fazla oku

Atomun Yapısı (İzotop, İzobar, İzoton ve İzoelektronik) Nasıldır?

Atom kelime anlamı olarak parçalamanaz ve bölünemez anlamlarına gelen, Eski Yunanca “atomos” sözcüğünden dilimize geçmiştir ve aynı anlamları taşır. Atomun maddenin bölünemez ve parçalanamaz, en küçük parçası olduğu görüşünü Eski Yunan’da Democritus ortaya atılmış ta ki Einstein tarafından parçalanıncaya kadar genel kabul görmüştür (yaklaşık 2000 yıl). Einstein tarafından atom parçalanınca maddenin en küçük ve bölünemez […]

Daha fazla oku