ziya gökalpZiya Gökalp (1876-1924), Türk yazar, şair, sosyolog, düşünür ve siyasetçidir. Modern Türkçülüğün önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilir. Hem edebi eserleri hem de fikirlerinin toplumsal ve kültürel etkisi nedeniyle Türk modernleşmesi ve milliyetçiliği üzerinde önemli bir etkisi olmuştur.

Hayatı ve Eğitimi

 • 23 Mart 1876’da Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde doğdu.
 • Babası bir öğretmen ve hafızdı.
 • İstanbul Üniversitesi’nde edebiyat eğitimi aldı.
 • Almanya’ya giderek Berlin Üniversitesi’nde etnoloji ve sosyoloji alanında eğitim aldı.
 • Max Weber ve Emil Durkheim gibi önemli sosyologların etkisinde kaldı.

Fikirleri ve Çalışmaları

 • Türk milliyetçiliği ve kültürel dönüşüm konularında önemli teoriler geliştirdi.
 • Türk milletinin birliğini ve bağımsızlığını korumak için kültürel yeniliklere ve milli kimlik oluşturulmasına vurgu yaptı.
 • Edebiyat, sosyoloji ve siyaset alanlarında önemli eserler verdi.
 • Türkçülük akımının öncülerinden biri olarak kabul edilir.
 • Modernleşmeyi ve Batıcılığı Türk toplumunun gelişimi için önemli görmüş, ancak bunun Türk kimliği ve kültürüyle uyumlu bir şekilde yapılması gerektiğini vurgulamıştır.

Etkisi

 • Türk modernleşmesi ve milliyetçiliği üzerinde büyük bir etkiye sahip olmuştur.
 • Edebi eserleri ve sosyal düşünceleriyle Türk toplumunun modernleşme ve kimlik arayışına yön vermiştir.
 • Onun fikirleri, Türkiye’nin modern ulus devlet kimliğinin oluşumuna katkıda bulunmuş ve Türk düşünce hayatının önemli bir parçasını oluşturmuştur.

Eserleri

 1. Türkçülüğün Esasları (1911): Ziya Gökalp’in Türk milliyetçiliği ve kültürel kimlikle ilgili temel görüşlerini açıkladığı en önemli kitaplardan biridir. Türk milletinin birliğini ve bağımsızlığını savunurken, kültürel dönüşümün de önemini vurgular.
 2. Türk Medeniyeti Tarihi (1913): Türklerin tarihini ve medeniyetini ele alır. Gökalp, Türk medeniyetini İslam öncesi dönemlerden itibaren ele alır ve Türklerin kültürel katkılarını vurgular.
 3. Türkçülüğün Meseleleri (1914): Türk milliyetçiliği ve kültürel dönüşüm konularındaki görüşlerini daha da derinlemesine açıkladığı bir diğer önemli eseridir. Türkçülük ve milliyetçilik hareketlerini destekler ve Türk milletinin birliğini güçlendirmeyi amaçlar.
 4. Küçük Mecmua (1913-1914): Kültür, edebiyat ve milliyetçilikle ilgili makalelerini içeren bir dergidir. Bu dergi, Gökalp’in düşüncelerini daha geniş bir kitleye ulaştırmak için önemli bir platform olmuştur.
 5. Üç Tarz-ı Siyaset (1919): Türk siyaseti ve yönetim biçimleri üzerine düşüncelerini içerir. Gökalp, Osmanlı İmparatorluğu‘nun çöküşünden sonra Türk milletinin karşı karşıya kaldığı siyasi sorunları ele alır ve çözüm önerileri sunar.

Ziya Gökalp, Türk modernleşmesi ve milliyetçiliğinin en önemli figürlerinden biridir. Fikirleri ve eserleri Türk toplumunu derinden etkilemiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna katkıda bulunmuştur.


Kaynak ve ileri okuma;