Zitvatorok Antlaşması, 11 Kasım 1606 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Habsburg Monarşisi (bu dönemdeki lideri Rudolf II) arasında imzalanan bir barış antlaşmasıdır. Bu antlaşma, 11 Kasım 1606 tarihinde Macaristan’ın Zitvatorok kasabasında imzalanmıştır, adını da buradan alır. Bu antlaşmanın imzalanma nedenleri, özellikleri ve sonuçları şöyledir.

Nedenleri

 1. Uzun süren savaş: Osmanlı İmparatorluğu ile Habsburg Monarşisi arasındaki savaş, 1593 yılında başladı ve bu tarih itibarıyla 13 yıl boyunca devam etti. Bu süreç boyunca taraflar arasındaki çatışmalar ciddi kayıplara yok açtı ve her iki taraf da savaşın yükünü hissetmeye başladı.
 2. Ekonomik nedenler: Savaşın uzun süresi, hem Osmanlı İmparatorluğu hem de Habsburg Monarşisinin ekonomik olarak zor bir duruma soktu. Kaynakları tükenen taraflar, ekonomik olarak sıkıntı çekmeye başladı ve bu durum barış görüşmelerine zemin hazırladı.
 3. Siyasi İstikrarsızlık: Her iki taraf da iç siyasi sorunlarla uğraşıyordu. Osmanlı İmparatorluğu, iç isyanlar ve taht kavgalarıyla sarsılmıştı. Habsburg Monarşisi ise, imparatorluğun farklı bölgelerindeki soylular arasındaki çatışmalarla boğuşuyordu.

Özellikleri

 1. Sınırların Belirlenmesi: Zitvatorok Antlaşması ile her iki taraf sınırlarını belirledi. Antlaşma sonucunda, Osmanlı İmparatorluğu’nun toprakları Habsburg Monarşisine karşı genişledi ve Habsburg Monarşisine bazı kaleler verildi.
 2. Dini Özgürlükler: Antlaşma, Habsburg Monarşisinde yaşayan Müslümanlara dini özgürlükler tanıdı ve onların ibadetlerini serbestçe yapmalarını sağladı.
 3. Ticaret: Antlaşma, ticaretin devamını sağladı ve taraflar arasındaki ticaret ilişkilerini düzenledi.

Sonuçları

 1. Habsburg Monarşisi, Osmanlı İmparatorluğu’na yıllık haraç ödeme zorunluluğunu kabul etti ve Osmanlı İmparatorluğu da Macaristan’daki toprakları üzerindeki egemenliği kabul etmek zorunda kaldı.
 2. Barış Dönemi: Zitvatorok Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ve Habsburg Monarşisi arasında yaklaşık 20 yıl süren bir barış döneminin başlangıcını işaret etti. Bu süre boyunca, her iki taraf da savaşın yarattığı tahribatı onarmaya ve iç sorunlarına çözüm bulmaya çalıştı.
 3. Dini Tolerans: Antlaşma, dini toleransı teşvik etti ve farklı dinlere mensup insanların bir arada yaşamasına katkı sağladı.
 4. Sınırların Belirlenmesi: Sınırların netleştirilmesi, gelecekteki çatışmaların önlenmesine yardımcı oldu.
 5. Ekonomik İyileşme: Barış dönemi, ticaretin canlanmasına ve ekonomik iyileşmeye katkı sağladı.

Her iki tarafın da savaş sonrası dönemdeki siyasi ve ekonomik sorunları devam etti ve bu antlaşmanın ardından yeni çatışmalar patlak verdi.

Antlaşmanın Osmanlı İmparatorluğu Açısından Önemi

Zitvatorok Antlaşması’nın Osmanlı İmparatorluğu için önemi şu şekilde özetlenebilir:

 1. Savaşın Son Bulması: Zitvatorok Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ile Habsburg Monarşisi arasındaki 1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı’nı sona erdirdi. Uzun süren ve yorucu olan bu savaş, Osmanlı İmparatorluğu için önemli kaynaklar ve insan gücü kayıplarına neden olmuştu. Antlaşma, savaşın sona ermesini sağlayarak Osmanlı İmparatorluğu’nu daha fazla zarardan korudu.
 2. Sınırların Onaylanması: Antlaşma, sınırların 1593 tarihine geri dönmesini ve taraflar arasında bu tarihten itibaren mevcut olan sınırların kabul edilmesini öngördü. Bu, Osmanlı İmparatorluğu için toprak kaybını önlemeyi ve mevcut toprakları korumayı sağladı.
 3. Ekonomik Rahatlama: Uzun süren savaşlar ekonomiyi zorlar. Antlaşmanın imzalanması, Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik olarak bir nebze rahatlamasına katkıda bulundu. Barışın sağlanması, ticaretin serbestleştirilmesi ve savaşın getirdiği ekonomik yükün azalması ekonomik açıdan önemliydi.
 4. Diplomatik İlişkiler: Zitvatorok Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’da farklı devletlerle diplomatik ilişkilerini sürdürmesine ve çatışma yerine diplomasiye daha fazla odaklanmasına olanak tanıdı. Bu, Osmanlı İmparatorluğu’nun dönemin siyasi dengelerini ve ilişkilerini yeniden düzenlemesine yardımcı oldu.

Ancak, Zitvatorok Antlaşması Osmanlı İmparatorluğu için tam bir zaferi temsil etmez. Antlaşma, Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırlarını daha fazla genişletme fırsatını kaybettiği bir dönemde imzalandı. Ayrıca, antlaşma sonrası dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’daki gücü azaldı ve imparatorluk, 17. yüzyıl boyunca Avrupa’da gerilemeye devam etti.


Kaynak ve ileri okuma;

Etiketli