Zirkonyum (Zr); periyodik tabloda 5. periyot 4B grubunda bulunan 40 atom numarasına sahip, metalik elementtir. Zirkonyum, hafif ve korozyona dayanıklı bir metal olması sebebiyle endüstride kullanımı yaygındır.

Zirkoyum adını Yunanca “zirkos” kelimesinden alır, kelime “çeyrek taşı” anlamına gelir. Zirkonyum, ilk olarak 1789 yılında Martin Heinrich Klaproth tarafından keşfedilmiştir. Zirkonyum, beyaz veya gümüşi renkte bir metalik görünüme sahiptir ve çok sert bir metaldir. Suda ve havada çok az derecede çözünür ve zirkonyum oksit gibi bileşikler oluşabilir.

Zirkonyum, cerrahi aletler başta olmak üzere, diş hekimliği malzemeleri, nükleer reaktör bileşenleri, uzay sanayi alanlarında yaygın olarak kullanılır.

Zirkonyum Elementinin Özellikleri

Zirkonyum elementinin fiziksel özellikleri:

 • Renk: Beyaz, gümüşimsi
 • Konsantrasyon: 6.51 gram/cm3
 • Erime Noktası: 1852 °C
 • Kaynama Noktası: 4377 °C
 • Sertlik: Vickers sertliği 870-1470 (bireysel varlıklara göre farklılık gösterebilir)

Zirkonyum elementinin kimyasal özellikleri:

 • Kimyasal Sembol: Zr
 • Kimyasal Numarası: 40
 • Kimyasal Durumu: +4 ve +6 iyonları mevcut
 • Kimyasal Reaktivite: Çok düşük
 • Oksitlenme Durumu: 2+ ve 4+
 • Çözünürlük: Su ve asitlerde çok az ölçüde çözünür

Zirkonyum, çok yüksek sıcaklıklarda korozyona dayanıklı ve yüksek mukavemetli bir metal olduğu için, birçok endüstriyel uygulamada tercih edilen bir materyaldir. Zirkonyum, aynı zamanda biyomedikal uygulamalarda da kullanılabilir, çünkü biyolojik olarak pasif ve kullanımı ile ilgili olarak çok az toksik etkiye sahiptir.


Ayrıca bakın;

Kaynak ve ileri okuma;