Yan anlam, kelimelerin gerçek anlamından tam olarak kopmayıp, gerçek anlamına yakın, zamanla yeni benzetmeler yoluyla kazandığı anlamdır. Yan anlamda gerçek anlam ile ilişki kopmaz, yeni anlama ancak bir benzetme yoluyla ulaşılır.

Örnek:

  • Geçen hafta göz ameliyatı olmuş. (Gerçek anlam, görmeye yarayan organ)
  • Şunu çekmecenin gözüne koyuver. (Yan anlam, insanın gözü ile çekmecenin eşya koymaya yarayan bölümü arasında anlam ilişkisi kurulmuş.)

Örnek 2:

  • Top oynarken sırtıma çarpan top canımı çok yaktı. (Gerçek anlam)
  • Uludağ’ın sırtlarında oturuyormuş. (Yan anlam)

Örnek 3:

  • Konuşması bittikten sonra sessizce dönüp bana baktı. (Gerçek anlam)
  • Bu mahalleye polis bakıyor. (Yan anlam)

Ayrıca bakın;