Titanyum (Ti); periyodik sistemin 5. periyot 4B grubunda bulunan, 22 atom numarasına sahip hafif, güçlü, parlak ve korozyona karşı dirençli grimsi bir geçiş metalidir. Doğada her zaman diğer elemenler ile bileşik oluşturmuş cevher halinde bulunur, saf halde bulunmaz.

Genellikle volkanik kayalarda, tortul tabakalarda bulunur ve buralardan çıkarılır. Amerika’da yapılan analizlerde 801 çeşit volkanik kayada 784 tanesinde titanyum tespit edilmiştir. Toprakta %0.5, 1.5 arasında bulunur. İngiltere’de Martin Heinrich Klaproth tarafından keşfedilmiş, Yunan mitolojisindeki Titan’a atfen bu şekilde adlandırılmıştır.

Titan kelimesi Fransızca titane “1. Yunan mitolojisinde bir dev, 2. kimyada bir element” veya Yeni Latince titanium “kimyada bir element” sözcüğünden gelmektedir.

Titanyumun Özellikleri

  • Erime Noktası: 1941°K, 1668 °C,
  • Kaynama Noktası: 3560°K, 3287 °C
  • Elektron Dizilimi: [Ar] 3d2 4s2

Gümüş gri rengi ve metalik beyaz görüşüşe sahip olan metaldir, dayanıklılığıyla bilinir, son derece düşük yoğunluklu, hafif ve güçlüdür. Özellikle oksijensiz ortamda ve saf halde tamamen esnektir.

Ticari olarak kullanılan %99.2 saf titanyum 63,000 psi tensil (gerilme) gücüne sahiptir. Bu güç bir çok çelik alaşımının gücüne eşittir ancak titanyum çeliğe göre %45 daha hafiftir. Alüminyumdan %60 daha ağırdır ancak yaygın olarak kullanılan alüminyum alaşımı 6061-T6’dan iki kat daha dayanıklıdır. 430 °C üzerinde ısıtıldığında dayanıklılığını yitirmeye başlar.

En önemli özelliği korozyona karşı çok güçlü olmasıdır. Saf titanyum su içerisinde çözünmez ancak yoğun asit içinde çözünebilir, su ve hava tepkimesi yavaştır. Havada, 610 °C  ve daha yüksek sıcaklıklarda titanyum dioksit oluşturarak yanar. ayrıca saf azot içinde yanan birkaç elementten biridir. Titanyum klor gazı, klorid solüsyonları ve organik asitlerin çoğu ile seyreltik sülfürik ve hidroklorik aside karşı dirençlidir. Kolayca mıknatıslanmaz, elektriksel ve ısıl iletkenliği düşüktür.


Konuyla ilgili;