Teknesyum, simgesi “Tc” olan periyodik cetvelde yer alan yapay bir kimyasal elementtir. 43 atom numarasına ve ortalama atom ağırlığına sahiptir. Bu element, doğada çok nadir bulunur ve çoğunlukla laboratuvar koşullarında üretilir. Teknesyumun izotopları, nükleer reaktörlerde veya hızlandırıcılar kullanılarak elde edilir.

Teknesyum elementi 43 atom numarasına sahiptir. Ancak keşfinden önce periyodik cetveldeki yeri uzun bir süre boş kaldı ve bilim insanlar, doğada bulunmayan 43 atom numarasına sahip bir elementi aramaya başladı. Bu aramalar 1930’lu yılların sonlarında başladı. Bu çalışmalar kapsamında İki İtalyan fizikçi Carlo Perrier ve Emilio Segrè radyoaktif izotoplar üretmeye çalışırken, 43 atom numarasına sahip elementi keşfetti ve Elementin adını Yunanca “tekhnēsis” kelimesinden türeterek “sanat” veya “ustalık” anlamına gelen “technetium” olarak adlandırdılar. Bu, teknesyumun yapay olarak üretildiği ve doğada bulunmadığı gerçeği göz önüne alındığında uygun bir isim olarak görüldü.

Perrier ve Segrè, teknesyumun keşfi nedeniyle 1959 Nobel Kimya Ödülü’nü kazandılar. Bu keşif, periyodik cetvelin tamamlanmasına katkıda bulundu ve elementlerin yapay olarak üretilebileceğini gösterdi.

Teknesyumun yapay olarak üretimi, nükleer reaktörlerde uranyum nükleer yakıt çubuklarının bozunması sırasında ortaya çıkan nötronlar tarafından gerçekleştirilir. Teknesyumun keşfi, periyodik cetvelin daha iyi anlaşılmasına ve nükleer kimyanın gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Teknesyum Elementinin Özellikleri

Teknesyum (Tc), radyoaktif bir kimyasal elementtir. Kararlı izotopları yoktur. Teknesyumun bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri:

Fiziksel Özellikler

 1. Renk ve Görünüm: Teknesyumun renk ve görünümü, izotoplarına bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle gri, gümüşi beyaz veya metalik bir renge sahip olabilir.
 2. Erime Noktası: Teknesyumun erime noktası yaklaşık olarak 2,200°C (4,000°F) civarındadır.
 3. Kaynama Noktası: Teknesyumun kaynama noktası yaklaşık olarak 5,500°C (9,932°F) civarındadır.
 4. Yoğunluk: Teknesyumun yoğunluğu yaklaşık olarak 11 gram/cm³’tür.
 5. Sertlik: Teknesyumun sertlik derecesi belirli izotoplarına bağlı olarak değişebilir, ancak genellikle diğer metaller kadar sert değildir.

Kimyasal Özellikler

 1. Radyoaktivite: Tüm teknesyum izotopları radyoaktiftir. En kararlı izotopu teknesyum-98’dir, ancak bu izotopun yarı ömrü sadece yaklaşık 4.2 milyon yıl kadar kısadır. Diğer izotoplar daha kısa yarı ömre sahiptir.
 2. Kimyasal İnertlik: Teknesyum, oksijen ve diğer kimyasal maddelerle reaksiyona girmeye eğilimlidir. Elementin kimyasal davranışı özellikle yüksek sıcaklık ve radyoaktivite nedeniyle karmaşıktır.
 3. Oksidasyon Durumu: Teknesyum, farklı izotoplarına bağlı olarak farklı oksidasyon durumlarında bulunabilir. Örneğin, teknesyum-7 izotopu (+7) oksidasyon durumunda bulunabilir.

Teknesyum Elementinin Kullanım Alanları

Teknesyum, doğada saf olarak bulunmadığından ve yapay olarak üretilen bir element olması sebebiyle kullanım alanları sınırlı olan bir elementtir. Radyo aktif olması sebebiyle bazı özel alanlarda kullanılır.

 1. Nükleer Tıp: Teknesyum, nükleer tıp uygulamalarında yaygın olarak kullanılır. Özellikle teknesyum-99m (Tc-99m) izotopu, tıbbi görüntüleme için kullanılır. Tc-99m, vücuttaki farklı organların ve dokuların röntgen filmleri ve gamma kameralar aracılığıyla görüntülenmesi için kullanılır. Kemik taramaları, tiroid işlevinin izlenmesi ve tümörlerin tanısı gibi birçok tıbbi prosedürde Tc-99m kullanılır.
 2. Nükleer Araştırmalar: Teknesyum, nükleer fizik ve kimya alanında kullanılır. Laboratuvarlarda nükleer reaksiyonların ve radyoaktif bozunma süreçlerinin incelemesinde kullanılır.
 3. Yapay Elementlerin Üretimi: Teknesyum, diğer yapay elementlerin üretiminde ara ürün olarak kullanılabilir. Özellikle transüranyum elementlerin sentezi sırasında ortaya çıkabilir.
 4. Güvenlik Etiketleme: Teknesyumun radyoaktif izotopları, bazı endüstriyel uygulamalarda nesneleri veya malzemeleri etiketlemek ve izlemek için; boruların sızıntılarını tespit etmek veya radyoaktif malzemelerin yerini belirlemek gibi kullanılabilir.
 5. İz Element Analizi: Teknesyum, iz element analizi çalışmalarında kullanılabilir. Bilim insanları ve araştırmacılar, özellikle meteoritlerde ve yıldızlarda bulunan iz elementleri belirlemek için kullanabilirler.

Teknesyumun kullanım alanları özellikle tıbbi görüntüleme ve nükleer araştırmalarla sınırlıdır.