Yeryüzündeki su kaynaklarını okyanus, deniz, göl ve yer altı suları oluşturur. Suyun okyanus ve denizlerden atmosfere, atmosferden de yeryüzüne ve yeniden denizlere ulaşması şeklindeki genel turuna su döngüsü denir. Su döngüsü, yağış, buharlaşma, yer üstü ve yer altı akışları olmak üzere üç temel aşamada tamamlanır. Su güneşten gelen sıcaklıkla birlikte buharlaşır, bitkiler ve diğer canlılar da terleme yoluyla su kaybeder. Buharlaşan su, atmosferin yüksek katmanlarına kadar ulaşır ve burada soğuyup yoğunlaşarak yeryüzüne yağmur, dolu, kar gibi yağış şekilleri ile geri döner. Toprak katmanları arasında ve yer altı suyu şeklinde bulunan sular bir şekilde nehir, deniz ya da okyanuslara akar. Büyük bir kısmı da bitki kökleri tarafından emilerek kullanılır.