SPK, Türkçe açılımıyla “Sermaye Piyasası Kurulu” olan Türkiye’nin sermaye piyasalarını düzenleyen ve denetleyen bağımsız bir kamu kurumudur. SPK, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösterir ve sermaye piyasasının etkin, şeffaf, adil ve düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla görev yapar.

SPK’nın temel görevleri şunlardır:

  1. Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Düzenleme ve Denetleme: SPK, sermaye piyasasında faaliyet gösteren aracı kurumlar, yatırım fonları, portföy yönetim şirketleri ve diğer sermaye piyasası kurumlarını düzenler ve denetler. Bu kurumların faaliyetlerinin yasalara ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlar.
  2. Yatırımcıların Korunması: SPK, yatırımcıların sermaye piyasasında işlem yaparken haklarının korunmasını ve adil koşullarda işlem yapmalarını sağlamak için çaba gösterir. Yatırımcıların doğru ve eksiksiz bilgiye erişimini sağlamak ve dolandırıcılığa karşı korumak önemli bir hedefidir.
  3. Sermaye Piyasası Araçlarının Düzenlenmesi: SPK, hisse senetleri, tahviller, bonolar ve diğer sermaye piyasası araçlarının ihraç edilmesini ve alım-satımını düzenler. Bu araçların halka arzı ve işlem gördüğü piyasaların etkin çalışmasını sağlar.
  4. Şirketlerin Finansal Raporlama ve İlan Etme Yükümlülüklerini Yerine Getirme: SPK, sermaye piyasasında işlem gören şirketlerin finansal raporlama ve açıklama yükümlülüklerini düzenler. Şirketlerin doğru ve güvenilir finansal bilgi vermesini sağlar.
  5. Sermaye Piyasası Kanunları ve Yönetmeliklerin Hazırlanması: SPK, sermaye piyasası ile ilgili kanunlar ve yönetmeliklerin hazırlanmasında ve güncellenmesinde aktif rol oynar. Sermaye piyasası mevzuatının sürekli olarak geliştirilmesi ve uyarlanması, piyasanın düzenli ve güvenli bir şekilde işlemesini sağlar.

SPK’nın çalışmaları, Türkiye’deki sermaye piyasasının sağlıklı ve güvenilir bir yapıda işlemesine katkı sağlamakta ve yatırımcıların korunması ile sermaye piyasası katılımcılarının adaletli koşullarda işlem yapmasını amaçlamaktadır. Aynı zamanda, SPK’nın düzenlemeleri ve denetimleri ekonomik istikrarın ve finansal güvenliğin korunmasına yardımcı olur.