Spekülasyon, finansal piyasalarda, varlık fiyatlarının gelecekteki değişimlerini tahmin etmek ve bu tahminlere dayanarak yatırım yapmak amacıyla yapılan yatırım veya ticaret işlemlerini ifade eder. Spekülasyon yapan kişiler, genellikle kısa vadeli kar elde etmek amacıyla belirli bir finansal varlık üzerinde alım-satım işlemleri yaparlar.

Spekülasyon yapan kişilere “spekülatör” denir. Spekülatörler, piyasa fiyatlarının değişkenliğini ve dalgalanmalarını kullanarak düşük fiyattan alıp yüksek fiyattan satma veya yüksek fiyattan satıp düşük fiyattan alma stratejileri uygularlar. Bunu yaparken, yatırım kararlarını temel analiz, teknik analiz ve diğer veri ve bilgi kaynaklarına dayanarak yaparlar.

Spekülasyon, finansal piyasaların doğal bir parçasıdır ve yatırımcılar arasında farklı görüşlere ve beklentilere dayalı olarak gerçekleşir. Spekülasyonun doğası gereği riskli olduğu unutulmamalıdır. Fiyat tahminlerinin doğru olmaması veya piyasa koşullarının beklentilerin aksi yönde gelişmesi durumunda yatırımcılar zarar edebilirler.

Ancak spekülasyon, finansal piyasaların likiditesini artırabilir ve piyasaların fiyat keşfi mekanizmasına katkıda bulunabilir. Aynı zamanda fiyat dalgalanmaları sayesinde risk yönetimi ve portföy çeşitlendirmesi yapan diğer yatırımcılar için de fırsatlar sunabilir.

Spekülasyon, düzenlenmiş finansal piyasalarda yasal olarak yapılabilir, ancak aşırı spekülatif işlemler veya düzensiz piyasa hareketleri denetim altına alınmaya çalışılır. Finansal piyasalarda yapılan yatırım işlemleri ve spekülasyon faaliyetleri, piyasanın etkin ve verimli çalışması için düzenleyici otoriteler tarafından yakından izlenir ve denetlenir.