Sitoplazma, hücre zarı ile çekirdek zarı arasında bulunan, homojen, kolloidal (ne sıvı ne de katı) ve sürekli değişim halinde bulunan bir tür eriyiktir.

  • Büyük bölümü sudan oluşur, açık renkli, yarı akışkan ve saydamdır.
  • Hücrede solunum, fotosentez, beslenme, sindirim, boşaltım gibi yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştiği yerdedir.
  • Miktarı hücrenin boyutuna göre değişir.

Sitoplazma inorganik (çeşitli iyonlar metal tuzları, asit ve bazlar), organik (protein, yağ, karbonhidrat, nükleik asitler, hormonlar) maddeler ve %60-95 arasında değişen sudan oluşur. İçerisinde çeşitli canlı (organeller) ve cansız yapılar (inklüzyon cisimcikleri) bulunur.

Organel: Hücre içerisinde yapı ve görevlerine göre özelleşmiş canlı yapılardır.

Sitoplazmanın varlığı ve yapısı 1945 yılında Porter tarafından elektron mikroskobu ile yapılan çalışmalar sonunda aydınlatılmıştır.

Görevleri

  • Sitoplazma hücrede gerçekleşen reaksiyonlar için zemin oluşturur.
  • Hücre organelleri sitoplazma üzerinde bulunur.
  • Rotasyon ve sirkülasyon hareketleri ile hücre içerisindeki organellerin hareketini sağlar.

Ayrıca Bakınız;