Selenyum (Se); periyodik sistemin 6. periyot 6A grubunda yer alan 34 atom numarasına sahip, siyah veya kırmızı renkli, katı bir kimyasal elementtir. Saf halde oldukça zehirleyicidir ve selenyum içeriği yüksek bir beslenme insan vücudunda bir çok sıkıntı meydana gelir; günde 5 mg’dan fazla selenyum alınması ölüme neden olur.

Selenyum elementi, ilk defa 1817 yılında “Modern kimyanın babası” olarak tanınan İsveçli kimyager ve ecza profesörü Jakob Berzelius ve İsveçli kimyager Johan Gottlieb Gahn tarafından keşfedilmiştir. Adını ise Yunan mitolojisinde geçen ay tanrıçası “Selene”den alır.

Selenyum Elementinin Özellikleri

Selenyum elementinin;

  • Erime Noktası: 221 °C
  • Kaynama Noktası: 685 °C
  • Elektron Dizilimi: [Ar] 3d10 4s2 4p4

Selenyum, periyodik tabloda, Oksijen ve Kükürt ile aynı grupta yer alır. Doğada gümüşi siyah veya kırmızı bir toz olarak iki formda bulunabilen bir yarı metaldir, saf olarak çok nadir bulunur.

Selenyumun Kullanım Alanları

Selenyum, endüstriyel olarak en çok cam üretiminde dayanıklılığını artırmak, şeffaflık ya da kırmızı renk kazandırmak için kullanılır. Ayrıca güneşten korunmak için üretilen filmli camlarda, seramik, boya ve plastiklerde kullanılan pigmentlerde, paslanmaz çelik yapımında da katkı maddesi olarak kullanılır.

Selenyum, güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirme ve elektromanyetik ışınımları soğurarak elektrik iletkenliğini değiştirme özelliğine sahiptir. Bu özelliklere sahip olmasıyla fotoseller, güneş pilleri, kameralar ve fotoğraf makineleri için önemli bir elementtir. Alternatif akımı (AC), doğru akıma (DC) dönüştürme özelliğiyle de redresörlerde kullanımı yaygındır.


Ayrıca bakın;