Selenyum (Se); periyodik sistemde 6. periyot 6A grubunda yer alan 34 atom numarasına sahip, siyah veya kırmızı renkli kimyasal elementtir. Saf halde oldukça zehirleyici bir element olup, selenyum içeriği yüksek bir beslenme insan vücudunda bir çok sıkıntı meydana getirir. Buna örnek olarak; günde 5 miligramdan fazla selenyum alınması ölümlere yol açar.

Element, 1817 yılında “Modern kimyanın babası” olarak tanınan İsveçli kimyager ve ecza profesörü öns Jakob Berzelius ve İsveçli kimyager Johan Gottlieb Gahn tarafından keşfedilmiştir.

Selenyum adı, Yunan mitolojisinde de bahsi geçen ay tanrıçası “Selene”den gelir. Kelimenin Yunanca “ışık” anlamına gelen “selas” kelimesi ile ilişkili olduğu tahmin ediliyor.

Element Özellikleri

Selenyum elementinin;

  • Erime Noktası: 221 °C
  • Kaynama Noktası: 685 °C
  • Elektron Dizilimi: [Ar] 3d10 4s2 4p4

Periyodik cetvelde Oksijen ve kükürt ile aynu gruptadır. Doğada Gümüşi siyah veya kırmızı bir toz olarak iki formda bulunabilen bir yarı metaldir. Saf olarak nadir bulunan elementlerdendir.

Kullanım Alanları

Selenyum, element olarak en çok cam yapımında kullanılır. Camların dayanıklılığını arttır, şeffaflık veya kırmızı renk kazandırır. Güneşten korunmak için üretilen filmli camlarda da selenyum kullanılır. Bunların yanında seramik, boyalar ve plastiklerde kullanılan pigmentlerde, paslanmaz çelik yapımında da katkı maddesi olarak kullanılır.

Selenyum, güneş enerjisini elektrik elerjisine çevirme(fotovaltaik), elektromanyetik ışınımları soğurarak elektrik iletkenliğinin değilmesi özelliği(fotoiletken)ne sahiptir. Bu özelliklere sahip olması sebebiyle, fotoseller, güneş pilleri, kameralar ve fotoğraf makineleri için önemli bir elementtir. Alternatif akımı (AC), doğru akıma (DC) dönüştürme özelliğiyle de redresörlerde kullanımı yaygındır.