Paolo Veronese tarafından çizilmiş portresi

II. Selim ya da Sarı Selim, 1566’dan 1574’e kadar hüküm sürmüş, Osmanlı İmparatorluğu’nun 11. padişahı ve 90. İslam halifesidir. 1524’te Amasya’da doğmuştur. Babası Kanuni Sultan Süleyman annesi de gözdesi Hürrem Sultan’dır.

Sultan II. Selim, babası Kanuni Sultan Süleyman’ın 1566 yılında ölümü üzerine İmparatorluk tahtına oturdu. Selim, Süleyman’ın en büyük oğlu değildi ancak kardeşleri arasında en yetenekli ve yönetim deneyimi olandı. II. Selim, gençken bir kaç Osmanlı vilayetinde valilik yapmış, yetkin bir yönetici ve askeri komutan olarak ün kazanmıştı. Ayrıca, veraset süreci üzerinde önemli etkisi olan seçkin Osmanlı askeri birliği Yeniçeri Ocağı tarafından da çok seviliyordu. Bu nedenle Süleyman öldüğünde, II. Selim, Yeniçerilerin ve diğer etkili Osmanlı yetkililerinin desteğini almayı başardı ve Osmanlı İmparatorluğu’nun padişahı ilan edildi.

Saltanatı sırasında II. Selim, Türkiye’nin en güzel camilerinden biri olarak kabul edilen Edirne’deki Selimiye Camii de dahil olmak üzere birçok önemli mimari ve kültürel projenin inşasını başlattı. Ancak içkiye olan düşkünlüğü ve devlet işlerine ilgisizliği ile de tanınan II. 1574’te öldü ve yerine oğlu III. Murad geçti.

II. Selim Dönemi Savaşları

Osmanlı Padişahı II. Selim döneminde Osmanlı Devleti çeşitli savaşlara ve fetihlere katılmıştır. En önemlilerinden bazıları:

  • Osmanlı-Habsburg Savaşları (1566-1606): Osmanlı İmparatorluğu ile o dönemde Avrupa’nın büyük bir kısmına hükmeden Habsburg hanedanı arasındaki bir dizi çatışmadır. Selim, babasının Avrupa’ya yayılma politikasını sürdürdü ve Habsburg’lara karşı birkaç sefer başlattı. Osmanlılar başlangıçta seferlerinde başarılı oldular, ancak sonunda Habsburg güçleri tarafından geri püskürtüldüler.
  • Kıbrıs’ın Fethi (1570-1571): Osmanlıların o zamanlar Venedik kontrolü altında olan Kıbrıs adasını ele geçirmek için yaptıkları askeri seferdir. Selim’in amirali Lala Mustafa Paşa’nın önderliğinde gerçekleştirilen fetih, daha sonra üç yüzyılı aşkın bir süre Osmanlı egemenliğinde kalacak olan Kıbrıs’ın ele geçirilmesiyle sonuçlandı.
  • Lepanto Muharebesi – İnebahtı Deniz Savaşı (1571): Osmanlı İmparatorluğu ile İspanya, Venedik ve Papalık Devletleri de dahil olmak üzere Avrupalı ​​güçlerden oluşan bir koalisyon arasında yapılan bir deniz savaşıdır. II. Selim’in amirali Ali Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Osmanlılar için önemli bir yenilgiye uğradı.
  • Yemen ve Aden’deki Fetihler (1569-1574): Osmanlı İmparatorluğu liman kenti Aden’i ve Yemen dağlık bölgelerinin çoğunu fethederek Arap Yarımadası üzerindeki kontrolünü genişletti.

Genel olarak, Osmanlı İmparatorluğu Avrupa, Orta Doğu ve ötesinde topraklarını ve nüfuzunu genişletmeye çalışırken, II. Selim’in hükümdarlığı hem askeri zaferlerle hem de yenilgilerin olduğu bir dönemdir.


Kaynak ve ileri okuma;