Fransız kimyacı Proust tarafından ortaya atılmıştır. Bu kanuna göre; bir element başka bir elementle birleşerek bileşik oluşturduklarında bileşik içindeki elementlerin kütleleri oranı sabittir.

Örnek:

Demir(II)sülfür bileşiği, demir ve kükürt elementlerinden oluşmuştur. Bu bileşikte demirin kütlesinin, kükürdün kütlesine oranı daima sabit ve 7/4’tür. Bu oran 7 gram demirin 4 gram kükürtle birleşerek 11 gram demir(II) sülfür oluşturduğunu belirtir (Kütlenin Korunumu Kanunu).

Örnek 2:

3 g magnezyum 2 g oksijenle birleşerek 5 g magnezyum oksit bileşiğini oluşturuyor.

Buna göre;

  1. Bu bileşiği oluşturan magnezyum ve oksijenin kütleleri arasındaki sabit oran nedir?
  2. Magnezyum oksitte oksijen ve magnezyumunkütlece yüzdeleri nedir?