renyumRenyum, sembolü “Re” ve atom numarası 75 olan kimyasal elementtir. Periyodik tabloda 7. periyotta ve 7. grupta (8B grubu) yer alır, bu nedenle bu grupta bulunan diğer elementlerle benzer kimyasal özellikler gösterir.

Renyum, eski Latince “Rhenus” kelimesinden türetilmiştir. “Rhenus,” Ren Nehri’nin Latince adıdır. Ren Nehri, Avrupa’da önemli nehirlerden biridir ve kısmen Almanya ve İsviçre arasında doğal bir sınırı temsil eder. Kimyager ve mineralog Giulio Natta’nın (bir Nobel Kimya Ödülü sahibi) önerisi üzerine bu elementin adı için esin kaynağı olmuştur.

Bu tür isimlendirmeler kimyagerler arasında oldukça yaygındır ve elementlerin adlandırılmasında coğrafi, tarihi, kültürel ya da diğer önemli bağlamlar sıkça kullanılır. Bu şekilde, elementlerin isimleri bazen coğrafi konumlar, bilim insanlarının adları veya mitolojik figürler gibi çeşitli kaynaklardan türetilir.

Renyum Elementinin Keşfi

Renyumun keşfi, kimya ve mineraloji alanlarında önemli bir dönemeçtir, keşif 20. yüzyılın başlarında gerçekleşmiştir.

 1. Renyumun varlığına dair ilk belirtiler, 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıktı. Çeşitli araştırmacılar ve kimyagerler, platin grubu metallerle ilgili çalışmalar yaparken, bu grubun henüz keşfedilmemiş bir üyesinin olabileceğini öngördüler.
 2. 1925 yılında Alman kimyagerler Ida Noddack ve Otto Berg tarafından yapılan çalışmalarla keşfedilmiştir. Cıva ile radyumun bombardımanı sonucu çıkan bir element olan renyumu izole etmeyi başardılar. Bu keşif, Ida Noddack, Walter Noddack ve Otto Berg’in “Die Ekamangane” başlıklı makalesinde bildirildi ve elementin özelliklerini tanımladı.

Renyumun keşfi, kimyanın gelişimi için önemli bir adım olmuş ve platin grubu metallerin anlaşılmasına katkıda bulunmuştur. Bu keşif, modern teknoloji ve endüstri için önemli olan renyumun özelliklerinin anlaşılmasına yol açmıştır.

Renyum Elementinin Özellikleri

renyum elementi

 • Saf renyum, parlak gümüşi beyaz bir renkte metalik bir görünüme sahiptir.
 • Yüksek korozyon direncine sahiptir ve asitler ve bazlar gibi kimyasal maddelere karşı oldukça dayanıklıdır.
 • Yoğunluğu yaklaşık olarak 21 gram/cm³’tür, en yoğun elementlerden biridir.
 • Renyum, geçiş metallerinden biridir ve yüksek erime noktası ve kaynama noktasına sahip olan sağlam ve ağır bir metaldir.
 • Renyumun erime noktası yaklaşık olarak 3,180°C (5,756°F) derecedir, yüksek sıcaklıklarda kullanılabilen metallerden biridir.
 • Renyumun kaynama noktası yaklaşık olarak 5,597°C (10,107°F) derecedir, bu da onu çok yüksek sıcaklıklarda bile sıvı halde tutar.
 • Doğada genellikle diğer minerallerle birleşmiş olarak bulunur. Ancak, doğada serbest halde bulunması nadirdir. Genellikle tükenmiş uranyum cevherlerinden çıkarılır ve rafine edilir.

Kullanım Alanları

Renyum, özellikle endüstriyel ve bilimsel uygulamalarda kullanılan nadir ve değerli bir metaldir. Yüksek erime noktası, dayanıklılık, korozyon direnci ve yüksek sıcaklık stabilitesi gibi özellikleri, renyumu özellikle aşağıdaki alanlarda önemli kılar:

 1. Jet Motorları ve Havacılık Endüstrisi: Jet motorları için yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılan aşınmaya dayanıklı ve yüksek performanslı alaşımlarda yaygın olarak kullanılır. Jet motorlarının içindeki yüksek sıcaklıklara dayanabilme özelliği, renyumu bu endüstride değerli kılar.
 2. Katalizörler: Petrokimya endüstrisinde katalizörlerde yaygın olarak kullanılır. Özellikle hidrojenasyon ve sentez gaz reaksiyonları için katalizörlerde kullanılan bir elementtir.
 3. Elektronik ve Elektrik Uygulamaları: Dirençli filmler, elektrotlar ve elektronik cihazlarda kullanılır. Özellikle yarıiletkenler ve mikroçipler gibi elektronik bileşenlerin üretiminde kullanılır.
 4. Nükleer Uygulamalar: Renyumun bazı izotopları, nükleer tıp uygulamalarında radyoizotop olarak kullanılır. Özellikle kanser teşhis ve tedavilerinde radyoterapi için kullanımı yaygındır.
 5. Aşınmaya Dayanıklı Alaşımlar: Tungsten ve molibden gibi diğer metallerle alaşımlar yaparak aşınmaya dayanıklı malzemeler üretmek için kullanılır. Kesici aletler ve matkap uçları gibi uygulamalarda önemli bir role sahiptir.
 6. Lamba Filamentleri: Yüksek erime noktası ve dayanıklılığı, incandescent ampuller gibi ışık kaynaklarında kullanılan filamentlerin üretiminde avantaj sağlar.
 7. Raketler ve Uzay Araçları: Uzay endüstrisinde, renyumun dayanıklılığı ve yüksek sıcaklık direnci, uzay araçlarında ve roketlerde yapısal ve bileşen parçalarının üretiminde kullanılmasını sağlar.

Renyum, özellikle yüksek sıcaklık ve yüksek basınç uygulamalarında dayanıklılığı ve performansı nedeniyle endüstriyel uygulamalarda büyük öneme sahip bir metaldir. Ancak, renyumun nadir ve pahalı bir metal olması, kullanımının maliyetini etkileyen önemli bir faktördür.


Konuyla ilgili;

Wikipedia Linki;