Radyoaktivite, bazı maddelerin atomlarının bozunarak enerji yaymasıdır. Radyo aktif kirlilik, radyoaktif maddelerin neden olduğu kirliliktir. İnsan eliyle ya da doğal olarak nükleer reaksiyonlar sonucu oluşan radyoaktif yan ürünlerin çevreye bırakılması radyoaktif kirlilik oluşturur.

İnsanlar, hayatın bir parçası olarak uzay ve güneşten gelen kozmik ışınlar, yer kabuğunda bulunan radyoizotoplar, su ve gıdalar gibi doğal kaynaklardan yayılan radyoaktif ışınların etkisindedir ancak son zamanlarda bu doğal düzey, nükleer bomba denemeleri ve bazı teknolojik ürünlerin kullanımının artmasıyla birlikte artış göstermiştir. Radyoaktif maddelerin enerji üretimi, tıp, endüstri, araştırma, tarım ve hayvancılık gibi pek çok alanda kullanımı da kaçınılmaz olan yapay kaynaklar nedeni ile insanlar daha fazla radyoaktif ışınlara maruz kalmaktadır.

Radyoaktivite bulunan alanlarda, uyarı amaçlı olarak görselde görülen işaret kullanılmaktadır. Bu işaretin bulunduğu alanlara girmek tehlikeli ve yasaktır. Radyoaktif maddeler yaymış oldukları elektronla hava, su, toprak ve bitkilere zarar verir; besin zinciri ile de bitkiler, hayvanlar, insanlar ve diğer canlılara kadar taşınır.

Radyoaktif maddelere yoğun bir şekilde maruz kalmak DNA yapısında bozulmalara, mutasyonlara ve kanser oluşumuna sebep olabilir. Özellikle gebe kadınların bebeklerinin sağlığını korumak için radyoaktif alanlara girmemesi gerekir.

Yaygın radyoaktif kirlenmelere örnek olarak Amerika Birleşik Devletlerindeki Rocky Flats tesisi, Japonya’daki Fukushima nükleer felaketi ve Rusya’da Çernobil felaketi verilebilir.