Radon, kimyasal sembolü “Rn” ve atom numarası 86 olan kimyasal element. Doğal olarak radyoaktif bir gazdır ve periyodik tabloda soygazlar grubunda yer alır. Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Özellikle toprak, kayalar ve yeraltı sularında yaygın olarak bulunabilir.

Radon gazının radyoaktif özelliği, alfa parçacıkları yayarak radyoaktif bozunma sürecine sahip olmasıdır. Bu özellik, sağlığa potansiyel olarak zararlıdır, çünkü radonun alfa parçacıkları solunduğunda akciğerlere zarar verebilir ve akciğer kanseri riskini artırabilir.

Binalarda radon birikimi, sağlık riski oluşturabilir. Yeraltından sızan radon gazı, kapalı alanlarda birikerek solunabilir ve bu da sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, iç mekanlarda radon seviyelerini izlemek ve gerekirse önlemler almak önemlidir. Radonun binalara sızmasını azaltmak için binalarda uygun havalandırma ve yalıtım önlemleri alınmalıdır.

Radoni 1899 yılında İngiliz fizikçi ve kimyager Ernest Rutherford tarafından keşfedilmiştir. Rutherford, uranyum madenlerinden gelen radyoaktif gazların neden olduğu radyasyonu incelemek için çalışıyordu. O zamanlarda bu gazların özelliklerini ve bileşimini tam olarak anlamak zordu.

Rutherford, uranyum madenlerinden yayılan radyasyonun gaz halinde olduğunu ve bu gazın bir elemente ait olduğunu göstermeye çalıştı. 1899 yılında, uranyum madenlerinden sızan bu gazın özelliklerini inceleyerek onun helyum ve diğer elementlerle ilgili olduğunu keşfetti. Bu gazın helyum gibi kimyasal özelliklere sahip olmadığını ve ayrı bir element olduğunu belirledi. Bu elemente, Yunanca’da “raido” (akışkan) kelimesinden türetilen “radon” adını verdi.

Bu keşif, radyoaktif gazların bileşimini anlamamız ve radyasyonun doğası hakkında bilgi edinmemiz açısından önemli bir adımdı. Ancak, radonun radyasyonunun sağlık üzerindeki etkilerini tam olarak anlamak ve bu gazın iç mekanlardaki tehlikelerini fark etmek daha sonraki yıllarda gerçekleşti. Günümüzde radonun sağlık üzerindeki etkilerini minimize etmek için çeşitli önlemler alınmaktadır.

Radon Elementinin Özellikleri

 • Radon, renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Standart şartlarda (0 °C ve 1 atmosfer basınçta) gaz hâlindedir.
 • Radonun atom numarası 86’dır, yani bir atomunda 86 proton ve 86 elektron bulunur. En yaygın izotoplarından biri olan Rn-222, 222 kütle numarasına sahiptir.
 • Radon gazının yoğunluğu, standart koşullarda diğer gazlara göre oldukça düşüktür.
 • Radonun elektronları farklı enerji seviyelerinde bulunur. Atomun dışında 6 valans elektronu vardır.
 • Radon, doğal olarak radyoaktif bir elementtir. Alfa parçacıkları yayarak radyoaktif bozunma sürecine uğrar. Bu özelliği, sağlığa zararlı olabilecek bir özelliktir.
 • Radon, sağlığa potansiyel olarak zararlı olabilir çünkü alfa parçacıkları solunduğunda akciğerlere zarar verebilir ve akciğer kanseri riskini artırabilir. Bu nedenle, iç mekanlarda radon seviyelerini izlemek ve gerekirse önlemler almak önemlidir.
 • Radon, doğada uranyum ve toryumun radyoaktif bozunma süreci sonucunda oluşur. Yeraltındaki kayalardan, topraktan ve yeraltı sularından sızabilir.

Kullanım Alanları

Radonun endüstriyel veya ticari kullanım alanları sınırlıdır çünkü radyoaktif ve zararlı özelliklere sahip bir gazdır. Başlıca kullanım alanları:

 •  Radyasyon tedavisi için kullanılan radyoaktif kaynaklardan biri olarak kullanılabilir. Özellikle kanser tedavilerinde kullanılan radyoterapi cihazlarında radon izotopları kullanılır.
 • Radon, yeraltı su kaynakları ve yeraltı madenlerinde doğal olarak bulunur. Çevre izleme çalışmalarında yeraltı suyunun ve yeraltı madenlerinin radon seviyelerini ölçmek için kullanılabilir.
 • Radon, toprak ve kaya içinde doğal olarak bulunur. Jeologlar, radonun kayalardan, topraktan veya su kaynaklarından sızarak yeryüzüne çıkışını izleyerek yeraltı yapıları ve fay hatlarını araştırabilirler.
 • Radon gazının iç mekanlarda birikmesi sağlık riski oluşturabilir. Bu nedenle, binalarda radon seviyelerini izlemek ve gerekirse önlemler almak önemlidir. Radon ölçüm cihazları, iç mekanlardaki radon seviyelerini belirlemek için kullanılır.
 • Radonun atomik ve radyoaktif özellikleri, nükleer fizik ve radyasyonun araştırılmasında kullanılan deneylerde incelenebilir.

Özetle, radonun ana kullanım alanları sağlık (radyoterapi), çevre izleme, jeoloji, iç mekanlarda radon izleme ve nükleer/radyolojik araştırmalardır. Bu alanlarda radonun radyoaktif özellikleri ve doğal kaynakları incelenir ve belirli uygulamalarda kullanılır. Ancak, radonun sağlık açısından zararlı olabilmesi nedeniyle kontrollü koşullar altında kullanılması ve izlenmesi önemlidir.


İlgili Konular;

Dış bağlantılar;