Protista âlemi, çok farklı özelliklere sahip canlıları içeren oldukça geniş bir âlemdir. Bu gruptaki canlılar tek hücreli, çok hücreli, mikroskobik, makroskobik, ototrof ya da heterotrof olabilirler. Kısacası bu âlemin bütün özelliklerini barındıran tipik bir canlı örneği yoktur.

Beslenmeleri fotosentez, absorbsiyon ya da fagositoz ile, çoğalmaları ise eşeyli ya da eşeysiz üreme ile gerçekleşen protistlerin hareketsiz olanları olabildiği gibi; kamçı, siller ya da yalancı ayaklarla hareket edenleri de bulunur. Yaklaşık olarak 60.000 yaşayan, 60.000 kadar da soyu tükenmiş fosil türü bilinmektedir.

Protistlerin Genel Özellikleri

  • Ökaryot hücre yapısına sahiptirler. Yaşamsal olayları, sitoplazmasındaki organellerde gerçekleşir.
  • Çoğunluğu bir hücreli olmasına rağmen çok hücreli olan canlı türleri de vardır. Genellikle nemli ve sulu ortamlarda yaşarlar.
  • Tatlı sularda yaşayan formlarında kontraktil koful bulunur.
  • Eşeyli ya da eşeysiz ürerler.
  • Bu âlemde, farklı beslenme şekilleri görülür. Örneğin; öglena ışık olduğu sürece fotosentez ile besinini üretir, diğer zamanlarda ise besinini dışarıdan hazır olarak alır. Bazı protista türleri ise parazit olarak yaşar.

Amipler

Amip, sitoplazma hareketi ile oluşan yalancı ayakları ile aktif olarak hareket eder. Yalancı ayakları besinini almak için de kullanır. Bir amip türü insanlarda amipli dizanteri denilen hastalığa neden olur. Bu canlı, parazit olarak kalın bağırsakta yaşar.

Öglena

Öglena kloroplast taşır. Işık varlığında fotosentez yapar. Işık olmadığında ise, besinlerini dışarıdan alır. Yani hem ototrof hem de heterotrof olarak beslenir.

Paramesyum

Paramesyum, yüzeyindeki siller ile hareketi sağladığı gibi beslenmeye de yardımcı olur.

Algler

Protista âlemi üyelerinden biri alglerdir. Algler bir hücreli ya da çok hücreli olabilirler. Alglerin büyük çoğunluğu suda yaşar. Fotosentez yaparlar, sudaki oksijen miktarını arttırırlar ve sudaki bazı canlıların besinini oluştururlar. Taşıdıkları renk pigmentine göre kırmızı, esmer, kahverengi alg gibi çeşitleri vardır.

Protista âlemi üyelerinden biri cıvık mantarlardır. Tek hücrelidirler. Bunlar nemli ve organik maddelerin yoğun olduğu bölgelerde yaşarlar. Heterotrof beslenirler. Bazıları ölü ve artık maddeleri sindirerek (saprofit= çürükçül), bazıları da bakteri ve mayalarla beslenir.


Ayrıca bakın;