Plastitler, alg ve bitki hücrelerinde bulunan ve bu hücrelerde çeşitli görevler üstlenen temel organellerdir. Genç hücrelerde renksiz olan plastitler hücreyle birlikte gelişerek, hücredeki görevine uygun şekil ve renk kazanır. Görevine göre renk kazanan plastitler kloroplast, kromoplast ve lökoplast olmak üzere üç türde incelenir.

Kloroplast

Kloroplastın yapısı

Kloroplast bitkilerde fotosentezin gerçeleştiği yeşil renkli plastitlerdir, bitkilere yeşil rengi verir. Dışı çift katlı zardan oluşurken içinde stroma, granum ve tilakoid yapıları bulunmaktadır. Stroma granımların etrafını saran bir sıvıdır. DNA, RNA, Ribozom, fotosentez enzimleri, karbonhidratlar, yağlar, proteinler ve proteinler, su ve mineraller stromada bulunur.

Yapısı ve görevleri

  • Kolroplastın en temel görevi fotosentez gerçekleştirmektir.
  • Aynı mitokondride olduğu gibi burada ATP üretimi yapılır, ancak bu atp dışarıya verilmez bunu kendi içinde kullanır.
  • Mitokondri ile benzerliği; iki yapının da ribozom içermesi ve kendilerine özel DNA’ları ile kendilerini eşleyebilmesidir.

Kromoplast

Kromoplastın yapısı

 

  • Bitkilerde yeşil dışında bulunan (sarı, turuncu, kırmızı gibi renkleri oluşturan) pigmentlerin bulunduğu plastitlerdir. Genellikle bitkilerin çiçek, yaprak ve meyvelerinde bulunur.
  • Yeşik yaprakların sonbaharda sararması, klorofillerin bozulmasıyla kloroplastların kromaplastlara dönüşmesidir.
  • Kloroplastlar, kromoplastlara dönüşebilir; yeşil renkli bir domatesin önce turuncu ve ardında kırmızı renge dönmesi gibi.

Lökoplast Nedir?

Lökoplastın yapısı
  • Lökoplastlar, hücre ihtiyacına göre ışık gördüğünde kloroplasta dönüşebilen renksiz plastitlerdir.  Bitkide ışık görmeyen yerlerde bolca bulunur. Yağ, nişasta ve protein depolar.

Ayrıca Bakınız;

Kaynak ve ileri okuma için;