Hanedan, kelime anlamı olarak Hükümdar, devlet büyüğü vb. bir kişiye dayanan soy, büyük aile” anlamına gelmektedir. Buradan yola çıkılarak adından da anlaşılacağı üzere Osmanlı Hanedanı da Osmanlı Beyliği’ni ve daha sonra İmparatorluğu’nu yaklaşık olarak 622 yıl yöneten ailedir.

Günümüzde Osmanoğulları olarak bilinir ve bu adı Osmanlı  Beyliği’nin kurucusu Osman Bey’den alırlar. Osmanoğlu ailesinin kimi kaynaklara göre 1299 yılında, kimi kaynaklara göre 1302 yılında başlayan yönetimi,  1922 yılında Ankara Hük^meti’nin kaldırılmasıyla son bulmuş ve “Osmanlı Hanedan Defteri”ne kaydedilen son hanedan üyesi Fatma Neslişah 2012 yılında vefat etmiştir.

Osmanlı Hanedanı’nda hükümdar olanlar genelde padişah olarak bilinir. Ancak kurtuşuş yıllarında hükümdarlık unvanı bey ve gazi idi ve bunların yerine daha sonra han unvanı kullanıldı.

Osmanlı saltanatında unvanlar babadan oğla geçer, padişah oğulları “şehzade”, kızları “sultan”dır. Şehzadelerin çocukları yine şehzade, kızları yine sultandır. Sultanların çocukları Osmanlı hanedan üyesi sayılmazlar. Sultanların erkek çocukları “beyzade” olarak anılırlardı. Akrabalığı olan kimselerdir; ama silsile itibarıyla hanedandan düşerler.

Padişahlar aynı zamanda hanedan reisleridir.