Modifikasyon; canlıların çevre ile etkileşimiyle (ısı, sıcaklık, besin gibi) yapısında meydana gelen ve kalıtsal olmayan özelliklerdir. Kalıtsal olmadıkları için ortam koşulları eski haline dönünce canlı da eski haline döner ya da oluşan karakter yavrulara aktarılmaz.

Örneğin; uzun süre güneşte kalan kimselerin kimselerin derileri bronzlaşır ancak bu yeni deri rengi çocuklarına geçmez. August Weismann da kazanılmış karakterlerin kalıtsal olmadığını fareler üzerinde yaptığı deneylerle ispatlamıştır; farelerin 20 döl boyunca kuyruklarını kestiği halde, 21. dölde de kuyruklu fareler doğmuştur.

Modifikasyon Örnekleri

 • Spor  yapınca kasların gelişmesi (eğer kalıtsal olsaydı spor yapan kimselerin çocukları da güçlü kaslara sahip olurdu).
 • Herhangi bir kaza sonucunda sakatlanma yada uzuv kopması (kalıtsal olsaydı kazadan sonra sakat yavrular doğardı)
 • Aynı özellikteki yeni doğmuş iki canlı yavrusundan iyi beslenen iyi gelişirken, beslenemeyen cılız kalır, gelişemez.
 • Aynı özellikteki iki bitkiden ışık gören iyi gelişirken, ışık görmeyen az gelişir veya ölür.
 • Kovandaki arı larvalarının (dişi arılar) hepsi aynı özelliktedir. Bu lavralardan arı sütü ve bal ile beslenenler kraliçe arı, polenle beslenenler işçi arı olur.
 • Aynı genotipe sahip tek yumurta ikizleri farklı ortamlarda büyütülürse kültür, iklim, beslenme şartları nedeniyle bu ikizlerin vücut özellikleri, zekâ ve kültür düzeyleri ile davranış ve kişilikleri farklı olur.
 • Çuha bitkisi 25–35 °C sıcaklıkta beyaz çiçek, 15–25 °C sıcaklıkta kırmızı çiçek açar, çiçekleri kırmızı olur. (Beyaz ve kırmızı çiçeklerden elde edilen tohumların yarısı soğuk, yarısı sıcak serada yetiştirilirse, sıcak serada yetiştirilenler beyaz, soğuk serada yetiştirilenler kırmızı çiçek açar).
 • Sirke sineğinin kanadı 16°C sıcaklıkta düz, 25°C sıcaklıkta kıvrık olur. Kıvrık kanatlı sinek 16°C de tutulursa kanadı düzleşir.
 • Çekirgeler 16 °C sıcaklıkta benekli, 25°C lik sıcaklıkta beneksiz olur.
 • Yağmur ormanları gibi nemli bölgelerde yetişen eğrelti otunun 2m uzunluğunda, kurak bölgelerde yaşayan eğrelti otunun 25–40 cm uzunluğunda olması.
 • Karahindiba bitkisinin dağda yetişeninin kısa boylu ovada yetişeninin uzun boylu olması.

Ayrıca Bakınız;