Miyofibril, kasların yapısında bulunan ve kasın en önemli özelliği olan kasılıp gevşemeyi sağlayan protein yapılı iplikçklerdir. Çizgili (iskelet) kaslar ve kalp kasındaki düzgün diziliminden dolayı bu kaslar mikroskop altında çizgili görünürler.

Yapısı

Miyofibriller, filamentlerine (kelime anlamı olarak iplik, iplik şeklinde ince uzantı, lif biçimde uzun oluşum gibi anlamlara gelmektedir) göre kalın ve ince flamentli olmak üzere ikiye ayrılır.

  • İnce filamentler aktin proteininden oluşur ve nebulin filamentleriyle sarmalanmıştır.
  • Kalın filamentler ise miyozin proteininden oluşur ve titin filamentleri sayesinde sabitlenirler.

Miyozin ve aktinden oluşan protein kompleksine “aktomiyozin” de denir. Çizgili kastaki aktin ve miyozin er biri belirli ve sabit, birkaç mikrometrelik bir uzunluğa sahiptir ve bu uzatılmış bir kas hücresinin uzunluğundan (örneğin insan iskelet kası hücrelerinde birkaç milimetrelik) çok daha küçüktür. Filamentler tekrar eden alt-birimler şeklinde miyofibril boyunca uzanırlar. Bu alt-birimlere sarkomer denir. Kas hücresi, neredeyse hücrenin uzun ekseninde birbirine paralel olarak giden miyofibrillerle doludur. Bir miyofibril sarkomerik alt-birimleri, bir sonraki miyofibrilinkilerle neredeyse mükemmel bir şekilde hizalanmıştır. Bu hizalanma hücrenin çizgili görünmesine neden olur. Düz kas hücrelerinde ise bu hizalanma yoktur.


Ayrıca bakınız;

Kaynak ve ileri okuma;