Mavi-yeşil algler, bakteriler, rikestsiyalar, aktinomisetler, ve mikroplazmalar gruplarının dahil olduğu; geçek çekirdek zarları ve membrana bağlı organelleri olmayan, fosfolipit barındıran hücre duvarı ve tek helezonlu DNA molekülü hücre içinde serbest halde bulunan mikroorganizmalardır.

Mavi-yeşil alglerin, organelleri ve karmaşık sitoplazması bulunmaz. Çekirdeksiz hücrelerin en gelişmiş yapılarıdır. Prokaryot hücre yapısına sahip, basit yapılı canlılardır. Genellikle DNA zinciri içerirken, mitoz bölünme yapmazlar, her hücrede haploit olan tek kromozom, açılarak bir hücrenin bir ucundan diğer ucuna hareket ederek kendini eşlediğinde hücre bölünür.

Mavi-yeşil algler yaşadıkları ortamda besin zincirinde ilk sırada yer alır. Yapılarındaki pigmentler sayesinde suyu ve bazı besin maddelerini (azot, fosfor), ışığın etkisiyle karbonhidratlara çevirirler. Böylece hem besin üretmiş, hem de sudaki çözünmüş oksijen miktarını arttırırlar.

Çoğalmalarını ışık, sıcaklık ve ortamdaki besine bağlı olarak değişir. Evsel atıklar azot ve fosfor içerir ve bunlar arıtılmadan suya verildiğinde algler, bunları kullanarak aşırı miktarda üreyebilir. Fazla ürediğinde de suyun oksijenini azaltırlar, bulanıklığa neden olurlar ve ışığın derin sulara gitmesini engellerler. Bu durum derin su canlılarının da ölmesine neden olur. Mavi-yeşil algler;

  1. Bakteriler kadar küçük yapılıdır.
  2. Ya tek tek hücre olarak ya da koloni halinde, nemli topraklar ve sularda yaşarlar.
  3. Zarla çevrili organelleri ve çekirdekleri yoktur.
  4. Sitoplazmalarında hem yeşil rengi veren klorofil, hem de mavi renk veren bir renk maddesi vardır.
  5. Klorofil içerdiklerinden fotosentez yapabilirler.

Ayrıca bakın;