Manipülasyon, başkalarını aldatmak, yanıltmak veya kontrol etmek amacıyla bilinçli ve kasıtlı olarak yanıltıcı bilgi veya taktikler kullanma eylemidir. Manipülasyon, karşı tarafın düşüncelerini veya davranışlarını istenen sonuca ulaşmak için yönlendirmek veya değiştirmek amacıyla yapılan manipülatif hareketlerden oluşur.

Manipülasyon, farklı alanlarda ve ilişkilerde görülebilir. Örneğin:

  1. Sosyal İlişkilerde Manipülasyon: Bir kişi, başkalarının duygularını sömürerek veya yanıltıcı bilgiler kullanarak onları kontrol etmeye çalışabilir. Manipülatif davranışlar, insanların düşüncelerini ve davranışlarını etkileyebilir ve ilişkilerde dengesizlikler yaratabilir.
  2. Finansal Piyasalarda Manipülasyon: Finansal piyasalarda, manipülatif faaliyetler, piyasa fiyatlarını yanıltıcı haberler, spekülatif işlemler veya diğer yöntemlerle istenilen yöne doğru yönlendirmek amacıyla yapılabilir. Bu tür manipülasyonlar, piyasa katılımcıları arasında adalet ve şeffaflığı tehlikeye atabilir.
  3. Medyada Manipülasyon: Medya organlarında haberlerin seçiminde, sunumunda veya yorumlanmasında manipülasyon yapılarak belirli bir görüş veya bakış açısının öne çıkarılması ve kamuoyu oluşturulması hedeflenebilir.
  4. Siyasi Manipülasyon: Siyasette, kişiler veya gruplar, siyasi rakipleri veya kamuoyunu etkilemek için manipülatif taktikler kullanabilir. Yalan haberlerin yayılması, demagoji, algı operasyonları gibi yöntemler siyasi manipülasyon örnekleridir.

Manipülasyon, genellikle etik dışı olarak kabul edilir ve güveni sarsabilir. Manipülatif davranışlar, başkalarının iradesine saygı göstermeyi bırakan, aldatıcı ve istismarcı bir tutum sergiler. Manipülasyona maruz kalan kişiler, gerçekleri gözden kaçırabilir, kendi çıkarları yerine başkalarının çıkarlarını koruyabilir veya kontrol altına alınabilirler.