Makale, belirli bir konuyu, düşünceyi veya görüşü açıklayan, analiz eden, tartışan veya bilgi veren yazılı metinlerdir. Genellikle gazete, dergi, web siteleri ve bilimsel yayınlar gibi farklı medya ve platformlarda yayımlanır. Makaleler, yazara göre farklı türlerde olabilir; örneğin, haber makaleleri, bilimsel makaleler, deneme makaleleri, inceleme makaleleri, köşe yazıları gibi.

Makaleler, belirli bir konuyu, olayı veya sorunu detaylı bir şekilde incelemek, açıklamak ve tartışmak için yazılan yazılardır. ,

Makalelerin genel özellikleri

 1. Konu ve Odak: Her makale, belirli bir konu veya tema etrafında odaklanır. Makalenin ana konusu net ve belirgin bir şekilde ifade edilir.
 2. Başlık: Makalenin başlığı, okuyucunun ne hakkında olduğunu hızlıca anlamasına yardımcı olmalıdır. Başlık genellikle kısa ve öz olmalıdır.
 3. Giriş: Makalenin girişi, okuyucuyu konuya hazırlar ve ana soruyu veya tezi tanıtır. Giriş genellikle dikkat çekici bir açılış cümlesi ile başlar.
 4. Tez İfadesi: Makalenin girişinde, yazarın ana argümanını veya tezini sunar. Tez ifadesi, makalenin merkezi fikrini açıkça ifade eder.
 5. Anahtar Kavramlar ve Tanımlar: Makalede kullanılacak anahtar terimler ve kavramlar tanımlanır ve açıklanır. Bu, okuyucunun konuyu anlamasına yardımcı olur.
 6. Gelişme: Makalenin ana bölümü, konunun detaylı bir şekilde açıklandığı ve tartışıldığı kısmıdır. Burada yazar, delilleri, kanıtları ve argümanları sunar.
 7. Paragraflar ve Mantıklı Akış: Makale içinde paragraflar, konunun mantıklı bir sırayla işlendiği ve akıcı bir okuma deneyimi sunduğu şekilde düzenlenir.
 8. Deliller ve Kanıtlar: Makalede iddia edilen argümanları desteklemek için somut deliller, veriler ve kanıtlar sunulur. Bu, makalenin inandırıcı olmasını sağlar.
 9. Karşıt Görüşler ve Yanıtlar: Makale, karşıt görüşleri ele alabilir ve bunlara yanıt verebilir. Bu, yazarın argümanını güçlendirmesine ve eleştiriye açık olmasına yardımcı olur.
 10. Sonuç: Makalenin sonuç bölümü, ana fikrin özetlendiği ve tekrar vurgulandığı yerdir. Ayrıca, okuyucuya neden önemli olduğunu ve gelecekteki çalışmaların yönünü belirtebilir.
 11. Kaynaklar ve Atıflar: Makalede kullanılan bilgi kaynakları ve referanslar uygun bir şekilde belirtilmelidir. Bu, okuyucunun daha fazla okuma yapmasına veya bilgilere ulaşmasına yardımcı olur.
 12. Nesnellik ve Tarafsızlık: Makaleler, genellikle nesnel ve tarafsız bir dil kullanır. Yazarın kendi görüşleri ve duyguları, argümanın desteklenmesi için kullanılır, ancak objektif bir yaklaşım benimsemeye çalışır.
 13. Açıklama ve İllüstrasyonlar: Makaleler, karmaşık kavramları veya bilgileri açıklamak için örnekler, grafikler, tablolar veya illüstrasyonlar kullanabilirler.
 14. Dil ve Üslup: Makaleler, dilin etkili bir şekilde kullanılmasına dikkat ederler. Ayrıca, yazarın hedef okuyucu kitlesine uygun bir üslup benimsemesi önemlidir.
 15. Revizyon ve Düzeltme: Makaleler, yazıldıktan sonra dikkatli bir şekilde gözden geçirilir ve gerektiğinde düzeltilir. Dil, yazım ve gramatik hatalardan kaçınılmalıdır.

Makaleler, bilimsel araştırmaların sonuçlarını paylaşmak, bilgi aktarmak, bir konuyu tartışmak veya bir görüşü savunmak için yaygın olarak kullanılan bir yazı türüdür. Bu özellikler, etkili ve anlaşılabilir makaleler yazmada yardımcı olabilir.

Makale Nasıl Yazılır?

1. Konu Seçimi: İlk adım, yazmak istediğiniz makale için bir konu seçmektir. Konu, ilgi alanlarınıza, uzmanlık seviyenize ve hedef kitlenize bağlı olarak belirlenmelidir.

2. Araştırma Yapma: Seçtiğiniz konu hakkında araştırma yapın. Kaynakları inceleyin, bilgi toplayın ve konuyla ilgili derinlemesine anlayış geliştirin.

3. Makaleyi Planlama: Makalenizin başlığı, girişi, ana bölümleri ve sonucu gibi bölümlerini planlayın. Ana düşünceyi ve alt başlıkları belirleyin.

4. Başlık Oluşturma: İyi bir başlık, okuyucunun dikkatini çekmeli ve makalenin içeriğini özetlemelidir.

5. Giriş: Makalenizin giriş bölümünde, konuyu tanıtın ve okuyucunun ilgisini çekecek bir açılış yapın. Ayrıca makalenizin amacını ve ana tezini ifade edin.

6. Ana Bölümler: Ana bölümler, makalenizin omurgasını oluşturur. Her bir bölümde, konunuzun farklı yönlerini ele alın ve destekleyici kanıtlar, veriler veya örnekler sunun.

7. Sonuç: Makalenizin sonuç bölümünde, ana tezinizi özetleyin ve okuyuculara konunuz hakkında düşünmeleri için bir fırsat verin. Ayrıca gelecekteki araştırmalar veya uygulamalar için önerilerde bulunabilirsiniz.

8. Kaynakça: Kullandığınız tüm kaynakları uygun bir biçimde kaynakça olarak belirtin. Hangi kaynaklama stiline uygun olduğunuza dikkat edin (APA, MLA, Chicago, vb.).

9. Revizyon ve Düzeltme: Makalenizi yazdıktan sonra, yazım hatalarını ve dil kullanımını düzeltmek için bir revizyon süreci geçirin. Ayrıca mantıksal bağlantıları kontrol edin ve makalenizin akıcı bir şekilde okunduğundan emin olun.

10. Yayımlama veya Paylaşma: Makalenizi hedeflediğiniz medya veya platforma uygun bir biçimde yayımlayın veya paylaşın. Çevrimiçi yayınlar için, uygun platformun yönergelerine uyun.

Makale yazmak, iyi bir araştırma yapmayı, düşünme yeteneğini ve yazılı iletişim becerilerini gerektiren bir süreçtir. İyi bir makale, okuyuculara değerli bilgi sunar ve konuyu derinlemesine anlamalarını sağlar.


Benzer Konular;

Konuyla ilgili dış bağlantılar;