Latin, Roma Harfleri ya da alfabe, abecesi (alfabe kelimesi, latin alfabesinin ilk iki harfi olan alfa, beta harflerinden  gelmektedir.)

Latin harfleri Atrik Roma uygarlığı tarafından Latince yazmak için kullanılan yazı sistemidir, görsel olarak Eski Yunan alfabesine benzerdir. Eski Yunan alfabesi ise günümüz modern alfabelerinin de temeli olan Fenke alfabesinden türemiştir. Roma erken dönemlerinde Etrüksler tarafından kullanan Cumae Grek alfabesi zamanla Etrüsk alfabesine evrimleşmiş, Romalılar bu alfabeyi benimseyerek geliştirmişlerdir.

Latin alfabesi özellikleri

Alfabede 23 harf bulunmaktadır ve dünyanın en çok kulanılan alfabesidir. Alfabeyi kullanan ilk ve en eski dil Latincedir. M.Ö. 7. yüzyılda eski Yunan alfabesinden dört harf çıkarılarak ve Etrüsk alfabesinden de “F” ve “S” seslerinin alınmasıyla oluşturulmuştur.

Türklerin Latin alfabesi kullanımı

Tarihte bir çok uygarlığın kullandığı ve türeterek kendi alfabesini oluşturmak için temel aldığı latin alfabesinin Türkler tarafından yaygın ve resmi kullanımı 1920’li yıllarda gerçekleşmiştir. Bu yıllarda Türkiye’de gerçekleşen yazı devrimi (1  Kasım 1928) öncesinde, Kafkasya ve Sibirya bölgesine Azerbaycan ve Yakut Türkleri, Latin aflabesini kullanan ilk Türk toplulukları olmuştur. Azerbaycan’ın Latinleştirme yolundaki girişimlerinden önce, Mart 1917’de ünlü dil bilimci S. A. Novgorodov tarafından düzenlenen Latin alfabesi temelli Yakut Türk yazısı 1917’de Yakutsk’ta yayımlanmıştır.


Ayrıca bakınız;