Kripton (Kr); periyodik tabloda 4. periyot 8a grubundan yer alan, 36 atom numarasına sahip renksiz ve kokusuz bir gazdır. Kripton, 1898 yılında İskoç kimyager Sir William Ramsay ve İngiliz kimyager Morris W. Travers tarafından, sıvı havanın damıtılması sırasında helyum, ksenon ve argon gazlarıyla birlikte keşfedilmiştir. Kripton hacim olarak havada milyonda bir oranında bulunur. Element, soygazlar arasında ksenondan sonra en kolay sıvılaşan elementtir.

Kripton sözcüğü Eski Yunanca kryptós κρυπτός “gizli, saklı” sözcüğünden türetilmiştir.

Kripton Elementinin Özellikleri

  • Erime Noktası: 115.79 °K / -157.36 °C
  • Kaynama Noktası: 119.93 °K / -153.22 °C
  • Elektron Dizilimi: [Ar] 3d10 4s2 4p6

Kripton, periyodik tabloda 4. periyot 8A grubunda yer alan, renksiz, kokusuz ve tatsız bir asalgazdır. Havadan 3 kat daha ağır olup ısı iletkenliği azdır.  Element;

  • Işıklandırma endüstrisinde; verimli bir ışık kaynağı olarak floresan lambalarda,
  • endüstride; metal işleme ve cam üretiminde,
  • elektronikte; CRT ekranlarında gaz olarak kullanılır ve görüntü kalitesini artırır.

Kaynak ve ileri okuma;