Su (H2O) Nedir? Suyun Özellikleri ve Yapısı

Su, canlıların yaşayabilmesi ve canlılıklarını sürdürebilmesi için gerekli en önemli maddedir. Renksiz olarak tanımlanır ancak kızıl dalga boylarında ışığı hafifçe emer ve bu sebeple mavi görünür, saf su tatsızdır. Canlılarda oluşabilecek yüksek miktardaki su ve sıvı kayıpları canlının hayatını tehlikeye sokar. Örneğin; eğer insan vücudu %20 oranında su kaybederse bütün metabolik faaliyetleri durur, metabolizma faaliyetlerine […]

Daha fazla oku

Kimya Nedir?

Kimya, maddenin yapısı, özellikleri, bileşim ve birbirleriyle olan etkileşimlerini, tepkimelerini araştıran ve uygulayan bilim dalıdır. Arapça; kīmiyā “kara büyü ilmi” sözcüğünden dilimize geçmiştir. Kimya biliminin gelişimi, simya öncesi dönem, simya dönemi, geleneksel kimya ve modern kimya dönemleri olmak üzere genellikte dört ana başlık altında incelenir. Ancak bu dönemlerden simya öncesi dönem ve simya döneminde yapılan […]

Daha fazla oku

Bilimsel Yöntem Nedir?

Bilimsel yöntem; özellikle fen bilimlerinde yeni bir bilgi edinmek amacıyla kullanılan ve deneyci bir yaklaşıma sahip bilgi edinme yöntemidir. Bu yöntemle bilim insanları zaman içersinde bilgilerin toplanması ile evrendek olayların doğru ve güvenilir bir şekilde betimlemeyi, anlamayı amaçlar. Bu yöntemi kullanan bilim insanları 17. yy’dan itibaren bilimin gelişmesini şekillendirmiştir. Yöntem en basit haliyle aşağıdaki şekilde […]

Daha fazla oku

Molekül Nedir?

Molekül sözcüğü; Fransızca “molécule (son derece küçük parçacık)“ sözcüğünden türetilmiştir. TDK sözlüğüne göre molekül Element ya da bileşikleri oluşturan, onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde. Fiziksel kimyada bir veya birkaç atomun birleşmesinden oluşan, birkaç çekirdek veya elektronlu yapı anlamlarına gelir. Moleküller yapılarında birden fazla atom içerirler. Bir molekül, aynı iki atomun ya da […]

Daha fazla oku

Atom Teorisi – Atom Nedir?

Atom kelimesi Yunanca bir kelimeden “atomos” türetilmiştir ve “bölünemez” anlamına gelir. Çünkü varlığı keşfedildiğinde evrendeki en küçük şey olduğu ve asla bölünemeyeceği düşünülmüş, fakat daha sonra yapılan çalışmalar atomun daha da küçük (atom altı) parçacıklardan oluştuğunu göstermiştir. Bazı olağandışı durumlarda atomun parçalandığı ortaya çıkmıştır. Bu sözcüğü ilk kullan kişi ise Demokritostur. Atom, çıplak göz ile […]

Daha fazla oku

Hacim Nedir? Hacim Nasıl Ölçülür?

Etrafımızda gördüğümüz katı maddelerin belirli bir şekli varken, sıvı ve gaz maddelerin belirli bir şekli yoktur ve bu maddeler konuldukların kabın şeklini alır. Düzgün bir şekli olsun ya da olması bu maddeler boşlukta yer kaplar, boşluğu doldurur. Hacim de bu maddelerin boşlukta doldurdukları ya da kapladığı yer miktarıdır. Hacim, alan gibi birimlerin tüm dünyada geçerliliği […]

Daha fazla oku

Kütle Nedir?

Kütle, bir maddenin değişmez miktarı yani maddenin değişmez kimliği ve özündeki niceliklerin ölçüsüdür. SI biriminde “m” sembolü ile gösterilir ve yandaki gibi eşit kollu terazi ile ölçülür. Kütle Tanımının Tarihsel Gelişimi En eski çaplardan beri insanlar, madde miktarlarını karşılaştırırken tartının güvenli bir yol olduğuna inanmıştır. Arkeologlar dünyanın dört bir yanında yaptıkları kazılarda bunlara ait örnekler […]

Daha fazla oku

Madde (Özdek) Nedir? Maddenin Halleri ve Özellikleri

Madde ya da özdek; duyu organlarımız vasıtasıyla algılayabildiğimiz, uzayda yer kaplayan, belirli bir kütlesi olan tanecikli yapılardır. Etrafınıza baktığınızda görebileceğiniz; masa, sandalye, araba ta da bu yazıyı okumanızı sağlayan bilgisayar ekranı, bu yazıyı yazmak için kullanılan bilgisayar klavyesi ve hatta siz, kendiniz de bir maddesiniz. Maddenin en küçük yapı birimi, daha da küçük (atom altı) […]

Daha fazla oku