Kobalt (Co); periyodik sistemin 5. periyot 8B (demir grubu) grubunun ikinci elementi olup, hafif gri renkli, 27 atom numarasına sahip bir metal elementtir.

Kobalt sözcüğü Fransızcadan gelir ve “cobalte, metalik bir element” anlamına gelir. Doğada az bulunan elementlerdendir ve çoğunlukla saf olarak değil kobaltit, smaltit, linnalit ve eritrit mineralleri halinde bulunur.

Parlatılmış kobalt, maviyi andıran gümüş beyazı rengindedir. Bu özelliğinden faydalınarak Nikel, demir, bakır, kurşun ve kobalt içeren minerallerden kobaltın elde edilmesi için, minerale değişik kimyasal işlemler uygulanır ve kobalt diğer metallerden arındırılır, kobalt okside dönüştürülür. Bu oksidin karbon, alüminyum veya hidrojen gibi bir indirgenle indirgenmesi sonucu saf kobalt elde edilir.

 • 3Co3O4 + 8Al → 4Al2O3 + 9Co
 • Co2O3 + 3H2 → 2Co +3H2O

Kobaltın Özellikleri

Kobalt minerali
 • Erime Noktası: 1768 °K, 1495 °C
 • Kaynama Noktası: 3200 °K, 2927 °C
 • Elektron Dizilimi: [Ar] 3d7 4s2

Kobalt sert gümüş renginde, davranış ve özellik bakımından nikel ve demire çok benzeyen bir metaldir. Özgül ağırlığı 8,99g/cm3 ve sertliği saf demir kadardır.

Kobaltın Kullanım Alanları

 • Kobalt en çok demir alaşımlarında,
 • Kesici, ameliyat aletleri ve mıknatıslı araçların yapımında,
 • Manyetik ve paslanmaz çelik eldesinde,
 • Demir, nikel ve alüminyum ile karıştırılara “alnico” adı verilen ve manyetiklenme özelliğine sahip alaşımın eldesinde,
 • Dayanıklı ve oksitlenmeye dirençli bir metal olmasıyla elektrolizle kaplama işlemlerinde,
 • Kalıcı ve parlak mavi rengin üretilmesinde,
 • Kobalt-60 izotopu da kanser tedavisinde kullanılır.

Konuyla İlgili;